Vivian Visser
Vivian Visser
Geverifieerd e-mailadres voor essb.eur.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems
JM Wittmayer, T de Geus, B Pel, F Avelino, S Hielscher, T Hoppe, ...
Energy Research & Social Science 70, 101689, 2020
92020
The Social Production of Invited Spaces: Toward an Understanding of the Invitational Character of Spaces for Citizens’ Initiatives
V Visser, J van Popering-Verkerk, A van Buuren
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-12, 2021
2021
Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie
J Kind, G Koers, V Popering-Verkerk, V Visser, T De Nijs, R Koopman
2020
Politiek onbehagen onder lager opgeleiden
K Noordzij, V Visser, W de Koster, J van der Waal
Sociologie Magazine 28 (3), 16-18, 2020
2020
Op zoek naar de energie van Rotterdam. Lerend op weg in de gebiedsaanpakken aardgasvrij Rotterdam
E Minkman, V Visser, J van Popering-Verkerk, A van Buuren
2020
Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen. Kennisbasis participatie in de fysieke leefomgeving
V Visser, J van Popering-Verkerk, A van Buuren
2019
Naar een uitnodigende overheid in het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland. Reflectienotitie Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland
V Visser, J van Popering-Verkerk
2019
Het Peilbesluit en de Omgevingswet: kansrijk instrument in een veranderende tijdsgeest
V Visser, C Leeuwen
2019
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–8