Mehmet Barış HORZUM
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
MB Horzum
Eğitim ve Bilim 36 (159), 2011
226*2011
Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler
ÖÇ Balta, MB Horzum
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41 (1), 187-205, 2008
203*2008
İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu
T Ayas, MB Horzum
İlköğretim Online 11 (2), 2012
164*2012
Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği
MB Horzum, T Ayas, ÖÇ Balta
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (30), 2008
155*2008
Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite
K Yılmaz, MB Horzum
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (10), 103-121, 2005
1522005
Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım
A İşman, Ç Baytekin, F Balkan, MB Horzum, M Kıyıcı
The Turkish Online Journal of Educational Technology 1 (1), 41-47, 2002
152*2002
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Internet Addiction and Internet Parental …
T AYAS, MB HORZUM
Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi 39 (4), 46-57, 2013
150*2013
Investigating teachers’ Web 2.0 tools awareness, frequency and purposes of usage in terms of different variables
MB Horzum
International Journal of Human Sciences 7 (1), 604-634, 2010
146*2010
Relationship between online learning readiness and structure and interaction of online learning students
ZD Kaymak, MB Horzum
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (3), 1792-1797, 2013
144*2013
Sanal zorba/kurban ölçek geliştirme çalışması
T Ayas, MB Horzum
Akademik Bakış Dergisi 19, 1-17, 2010
118*2010
Exploring the teachers’ cyberbullying perception in terms of various variables
T Ayas, MB Horzum
International Online Journal of Educational Sciences 3 (2), 619-640, 2011
106*2011
Interaction, structure, social presence, and satisfaction in online learning
MB Horzum
EURASIA Journal of Mathematics, Science, & Technology Education 11 (3), 505-512, 2015
1022015
Smartphone addiction proneness in relation to sleep and morningness–eveningness in German adolescents
C Randler, L Wolfgang, K Matt, E Demirhan, MB Horzum, Ş Beşoluk
Journal of Behavioral Addictions 5 (3), 465-473, 2016
932016
Relation between depression, loneliness, self-esteem and internet addiction
T Ayas, MB Horzum
Education 133 (3), 283-290, 2013
892013
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması
E Öztürk, MB Horzum
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (3), 255-278, 2011
87*2011
Computer Game Addiction in Adolescents and Its Relationship to Chronotype and Personality
C Vollmer, C Randler, MB Horzum, T Ayas
SAGE Open 4 (1), 1-9, 2014
812014
Internet addiction and its relationship to chronotype and personality in a Turkish university student sample
C Randler, MB Horzum, C Vollmer
Social Science Computer Review 32 (4), 484-495, 2014
762014
An investigation of university students’ internet and game addiction with respect to several variables
Ö ÇAKIR, T AYAS, MB HORZUM
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 44 (2), 95-117, 2011
72*2011
Ergenler için bilgisayar bağımlılığı ölçeği
T Ayas, Ö Çakır, MB Horzum
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (2), 439-448, 2011
71*2011
Structural Equation Modeling Towards Online Learning Readiness, Academic Motivations, and Perceived Learning
MB Horzuma, ZD Kaymakb, OC Gungorenc
Educational Sciences: Theory & Practice 3, 759-770, 2015
612015
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20