Hana Pravdová
Hana Pravdová
Unknown affiliation
Verified email at ucm.sk
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinanty kreovania mediálnej kultúry
H Pravdová
Trnava: FMK UCM, 2009
492009
Media culture in the context of transformation of contemporary spiritual values and spirituality
H Pravdová, J Radošinská
European Journal of Science and Theology 9 (6), 169-178, 2013
242013
FENOMÉN ZÁBAVY A ÚLOHA STEREOTYPOV v produkcii a recepcii mediálnej kultúry/PHENOMENON OF AMUSEMENT AND ROLE OF STEREOTYPES IN PRODUCTION AND ACCEPTANCE OF MEDIA CULTURE
H Pravdová
Communication Today, 6, 2011
202011
Secularization process of homo medialis
H Pravdová, E Habiňáková, Z Hudíková
European Journal of Science and Theology 10 (1), 189-197, 2014
142014
Sociokultúrny kontext masovej komunikácie
H Pravdová
Katedra kulturológie FF UK, 2009
82009
Mediálna kultúra v procese globalizácie
H Pravdová
Peter Mačura-PEEM, 2003
72003
Systém a organizácia práce v tlačovom médiu
H Pravdová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2004
62004
Manažment & marketing v kultúrnych inštitúciách
H Pravdová
University of Comenius in Bratislava 129, 2015
52015
Post‐democratic and post‐journalistic tendencies in post‐millennium era
H Pravdová
European Journal of Science and Theology 10 (suppl 1), 71-80, 2014
52014
Paradoxy globalizaţných procesov
H PRAVDOVÁ
Reflexia globalizácie v lokálnom spoloţenstve, 0
5
Trends in Media Globalization and Oligarchization
H Pravdová
European Journal of Science and Theology 15 (3), 109-119, 2019
42019
THE PRAGMATISM OF HYBRIDISATION LOGIC OF TELEVISION NEWS IN SLOVAKIA.
Z HUDÍKOVÁ, H PRAVDOVÁ, A GAŽICOVÁ
Communication Today 11 (1), 2020
32020
Marketing wydawniczy
Z Widera, H Pravdová
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016
32016
Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií
S Gálik, Z Bučková, SG Tolnaiová, V Hladíková, A Koltaiová, H Pravdová, ...
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016
22016
THE CONVERGENCE OF TRADITIONAL AND INTERNET MEDIA-CHALLENGES AND PITFALLS
H Pravdová
Marketing Identity 4 (1/2), 346-354, 2016
22016
CONTROVERSIAL STATUS ROLES OF JOURNALISTS IN THE POST-TRANSFORMATIONAL MEDIA ERA
H Pravdová
European Journal of Science and Theology 11 (6), 127-136, 2015
22015
Establishment Of Procedures In The Creation Of Extended Multimedia News Reports
Z Hudíková, H Pravdová
Media Literacy and Academic Research 3 (2), 125-140, 2020
12020
The myth of quality media or seriousness as a Brand
H Pravdová
European Journal of Science and Theology 13 (6), 53-63, 2017
12017
Tabloidization processes of media and political scene
H Pravdova
4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES …, 2017
12017
TOPICAL ISSUES OF MEDIA OPERATING IN THE INTERNET ENVIRONMENT
H Pravdová
4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES …, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20