Kamila Turewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Applicability of cognitive grammar as a foundation of pedagogical/reference grammar
K Turewicz
Wydawn. Univerwersytetu Łódzkiego, 2000
272000
Cognitive linguistics today
B Lewandowska-Tomaszczyk
P. Lang, 2002
182002
Understanding prepositions through cognitive grammar. A case of In
K Turewicz
102004
Autonomia przez dialog
K Turewicz
Autonomia w nauce języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny …, 2004
52004
Profil a kategorie gramatyczne
K Turewicz
W: Profil, 63-77, 1998
51998
Cognitive grammar for contrastive linguistics. A case study of indirect speech in English and Polish.
K Turewicz
Language History and Language Modelling: A Festshrift for Jacek Fisiak on …, 1997
41997
Cognitive grammar for contrastive linguistics: A case study of indirect speech in English and Polish
K Turewicz
TRENDS IN LINGUISTICS STUDIES AND MONOGRAPHS 101, 1859-1886, 1997
41997
Turewicz, K. English IN and ON; Polish W and NA. A Cognitive Grammar Perspective .
H Gussman, Edmund -- Kardela
Focus on Language., 205-215, 1994
41994
Profile/base alignment for syntax and semantics .
K Turewicz
Aspects of morphology and syntax, 0
2*
Space grammar-preliminaries
K Turewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 71-100, 1994
11994
Rzeczywistość–słowo–rzeczywistość
K Turewicz
Społeczeństwo. Edukacja. Język 8, 2019
2019
Towards more radical solutions for categorization problem in phonology: a Cognitive Grammar perspective.
K Turewicz
Cognitive Categories and Processes in Grammar and Discourse., 2016
2016
Didaskalia czy reguły: o istocie gramatyki z perspektywy kognitywnej.
K Turewicz
50. Turewicz, K. 2015 Didaskalia czy reguły: o istocie gramatyki z …, 2015
2015
Intellectual Empathy as a Socio-Cultural Facet of Communication: The Case of English Modals from the Perspective of Polish
K Turewicz
Academic Journal of Modern Philology 4, 121-134, 2015
2015
Języki i kultury etniczne w Zjednoczonej Europie z historią Dyirbala w tle. Rozważania językoznawcy kognitywnego
K Turewicz
Academic Journal of Modern Philology 3, 109-118, 2014
2014
Słowo o Teorii Metafor Pojęciowych w bieżącym dyskursie akademickim: komentarz do artykułu Ariadny Strugielskiej (2012)“Alternate Constuals of Source and Target Domains in …
K Turewicz
Academic Journal of Modern Philology, 171-185, 2013
2013
Cognitive methodologies for culture -language interface: from lexical category to stereotype through Lady Macbeth’s speech.
K Turewicz
Cognitive methodologies for culture -language interface: from lexical …, 2011
2011
Remarks on subjectification, modality and English modals.
K turewocz
Ad Fontes Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Oldze. T. Molczanowej., 2010
2010
Between modal categories and modal language expressions.
K Turewicz
44. Turewicz, K. 2010 Between modal categories and modal language …, 2010
2010
A cognitive grammar perspective on Jennifer Coates’s findings on the semantics of English modals.
K Turewicz
Studies in Cognitive Corpus Linguistics., 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20