Bas Van Stokkom
Bas Van Stokkom
Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam & Radboud Universiteit Nijmegen
Geverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Moral emotions in restorative justice conferences: Managing shame, designing empathy
B Van Stokkom
Theoretical criminology 6 (3), 339-360, 2002
1272002
Deliberative group dynamics: power, status and affect in interactive policy making
B Van Stokkom
Policy & Politics 33 (3), 387-409, 2005
682005
De sociale cohesie voorbij: actieve burgers in achterstandwijken
B Van Stokkom, N Toenders
Amsterdam University Press, 2010
502010
Rituelen van beraadslaging
B Van Stokkom
Amsterdam University Press, 2006
462006
Rituelen van beraadslaging
B Van Stokkom
Amsterdam University Press, 2006
462006
Who Patrols the Streets?: An International Comparative Study of Plural Policing
JB Terpstra, BAM Stokkom, R Spreeuwers
Eleven international publishing, 2013
422013
Emotionele democratie: Over morele vooruitgang
BAM Stokkom
Van Gennep, 1997
411997
Deliberatie zonder democratie? Ongelijkheid en gezag in interactieve beleidsvorming
B Stokkom
Beleid en maatschappij 30 (3), 153-165, 2003
322003
Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing
BAM van Stokkom
Amsterdam: Boom, 2010
31*2010
Consumptie van veiligheid: Van verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat
JCJ Boutellier, BAM Van Stokkom
Justitiėle verkenningen 5, 96-112, 1995
311995
Handhaven: eerst kiezen, dan doen. Sociaal wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen
B Stokkom
Den Haag (Expertisecentrum Rechtshandhaving, 2004
232004
Lexicon van de ethiek
M Becker
Uitgeverij Van Gorcum, 2007
212007
Basisteams in de Nationale Politie. Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk
JB Terpstra, IM van Duijneveldt, T Eikenaar, T Havinga, ...
Amsterdam: Reed Business, 2016
192016
Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen
B van Stokkom, H Sackers, JP Wils
Boom Juridische uitgevers, 2007
182007
Plural policing, the public good, and the constitutional state: an international comparison of Austria and Canada–Ontario
B van Stokkom, J Terpstra
Policing and society 28 (4), 415-430, 2018
152018
Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en publiek
BAM van Stokkom
Alphen a/d Rijn: Kluwer, 2005
152005
Forgiveness and reconciliation in restorative justice conferences
B Van Stokkom
Ethical Perspectives 15 (3), 399, 2008
142008
Reflections on reassurance policing in the low countries
M Easton, L Gunther-Moor, AB Hoogenboom, P Ponsaers
Boom Juridische Uitgeverij, 2008
132008
» Dealing with Defiant Citizens: Building Emotional Intelligence into Police Work.«
B Van Stokkom
Emotions, crime and justice, 235-54, 2011
122011
De kerntakendiscussie in Nederland. Retoriek en realiteit
B Stokkom, JB Terpstra, LGH Gunther Moor
Apeldoorn: Maklu, 2010
122010
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20