Maciej Duszczyk
Maciej Duszczyk
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
187*2009
Strategia lizbońska
A Budzyńska, M Duszczyk, M Gancarz, E Gieroczyńska, M Jatczak, ...
Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i …, 2002
88*2002
Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
632012
Emigrować i wracać
J Wiśniewski, M Duszczyk
Migracje zarobkowe Polaków po 1, 1-44, 2006
45*2006
Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku
M Duszczyk, J Wiśniewski
Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
392007
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość
M Duszczyk
Polityka, 249, 2011
292011
Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce: próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej
J Korczyńska, M Duszczyk
Instytut Spraw Publicznych, 2005
29*2005
W trosce o pracę
S Golinowska, M Boni
26*2004
Studenci zagraniczni w Polsce: motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
C Żołędowski, M Duszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
23*2010
Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2002
23*2002
Costs and benefits of labor mobility between the EU and the Eastern partnership countries: The case of Poland
M Duszczyk, M Góra, P Kaczmarczyk
IZA Discussion Paper, 2013
19*2013
Wyzwania polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe, w: Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, red
M Duszczyk
P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu …, 2008
19*2008
Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries - an opportunity or a threat?
KM M. Duszczyk
CEED Institute, 2014
162014
Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii związków zawodowych oraz organizacji pracodawców
M Duszczyk, D Poprzęcki
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2000
16*2000
Poland under economic crisis conditions
M Duszczyk
Perspectives on European Politics and Society 15 (3), 370-384, 2014
142014
Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych
M Dustczyk
CMR Working Papers, 2007
122007
A One-way Ticket?: Migration in Europe from the Perspective of CEE Countries
M Duszczyk, K Matuszczyk
Central and Eastern Europe Development Institute, 2015
112015
Active inclusion of immigrants in Poland
M Duszczyk, M Góra
IZA Discussion Paper, 2012
102012
Od Strategii Lizbońskiej do Europa 2020–lekcja dla Unii Europejskiej, w: Strategia rozwoju Unii Europejskiej, red
M Duszczyk
J. Adamowski, KA Wojtaszczyk, Warszawa, 2010
10*2010
Polityka migracyjna w Polsce oraz jej wpływ na napływ i osiedlanie się imigrantów
M Duszczyk, M Lesińska, R Stefańska, M Szczepański, M Szulecka
Górny A., I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red …, 2010
10*2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20