Waclaw Bak
Waclaw Bak
Instytut Psychologii KUL / Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
Verified email at kul.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Positive orientation and generalized self-efficacy
PK Oleś, G Alessandri, M Oleś, W Bak, T Jankowski, M Laguna, ...
Studia Psychologica 55 (1), 47-59, 2013
292013
Possible Selves: Implications for Psychotherapy
W Bak
International Journal of Mental Health and Addiction 13, 650-658, 2015
242015
Self-standards and self-discrepancies. A structural model of self-knowledge
W Bak
Current Psychology 33 (2), 155-173, 2014
202014
The Dialogical Self: Research and Applications
A Batory, W Bąk, P Oleś, M Puchalska-Wasyl
Psychology of Language and Communication 14 (1), 45-59, 2010
202010
E. Tory Higginsa teoria rozbieżności ja
W Bąk
Przegląd Psychologiczny 45, 39-55, 2002
202002
Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample
M Łaguna, W Bąk, E Purc, E Mielniczuk, PK Oleś
Roczniki psychologiczne 17 (2), 421-437, 2014
182014
Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa
W Bąk
Roczniki Psychologiczne 11, 7-38, 2008
112008
Emocjonalne korelaty rozbieżno ci JA badania inspirowane teorią ET Higginsa
W Bąk
112005
Personality predictors of anger. The role of FFM traits, shyness, and self-esteem
W Bak
Polish Psychological Bulletin 47 (3), 373-382, 2016
102016
Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP)
A Kolańczyk, W Bak, M Roczniewska
Psychologia Społeczna 8 (2 (25)), 203-218, 2013
82013
Emocje i przekonania na temat Ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji
M Łaguna, W Bąk
Bliżej emocji, 205-217, 2007
82007
Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich
M Łaguna, W Bąk, E Purc, E Mielniczuk, PK Oleś
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2014
72014
Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach
T Jankowski, W Bąk
Personality and Individual Differences 142, 62-71, 2019
62019
Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2
W Bąk
Polskie Forum Psychologiczne 21 (1), 2016
52016
Zmiany w Ja w toku psychoterapii
M Huflejt-Łukasik, W Bąk, R Styła, K Klajs
Roczniki Psychologiczne 18 (3), 433-448, 2015
5*2015
Struktura systemu Ja a nasilenie lęku egzystencjalnego
W Bąk
Studia z psychologii w KUL 11, 137-156, 2003
52003
Private vs. public self-consciousness and self-discrepancies
A Falewicz, W Bak
42016
Struktura rozbieżności Ja w zaburzeniach psychicznych
W Bak
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura we współpracy z Instytutem …, 2008
42008
Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS
W Bąk, M Łaguna, E Bondyra-Łuczka
Psychologia Społeczna X, 2015
32015
Struktura systemu Ja a wewnętrzna aktywność dialogowa. Ujęcie w perspektywie rozwojowej
W Talik, W Bąk
Dialog z samym sobą, 252-273, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20