Follow
Janjo de Haan
Janjo de Haan
Researcher Soil, Water and Fertilization, Wageningen University & Research
Verified email at wur.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems
M Schrama, JJ de Haan, M Kroonen, H Verstegen, WH Van der Putten
Agriculture, Ecosystems & Environment 256, 123-130, 2018
2102018
Energy use and greenhouse gas emissions in organic and conventional farming systems in the Netherlands
JFFP Bos, J de Haan, W Sukkel, RLM Schils
NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 68, 61-70, 2014
792014
Nitrogen management of vegetable crops
F Tei, S De Neve, J de Haan, HL Kristensen
Agricultural Water Management 240, 106316, 2020
592020
Conventional and organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents
P Harkes, AKA Suleiman, SJJ van den Elsen, JJ de Haan, M Holterman, ...
Scientific reports 9 (1), 1-15, 2019
492019
The nucleus and pilot farm research approach: experiences from The Netherlands
JWA Langeveld, H Van Keulen, JJ De Haan, BMA Kroonen-Backbier, ...
Agricultural Systems 84 (2), 227-252, 2005
432005
Organic farming practices result in compositional shifts in nematode communities that exceed crop-related changes
CW Quist, M Schrama, JJ de Haan, G Smant, J Bakker, ...
Applied Soil Ecology 98, 254-260, 2016
422016
Comparing energy use and greenhouse gas emissions in organic and conventional farming systems in the Netherlands
J Bos, JJ De Haan, W Sukkel, RLM Schils
422007
Long-term evidence for ecological intensification as a pathway to sustainable agriculture
C MacLaren, A Mead, D van Balen, L Claessens, A Etana, J de Haan, ...
Nature Sustainability 5 (9), 770-779, 2022
232022
Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport
J Bos, JJ de Haan, W Sukkel
Plant Research International, 2007
232007
Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport
JFFP Bos, JJ De Haan, W Sukkel
Plant Research International, 2007
232007
Shifts in the active rhizobiome paralleling low Meloidogyne chitwoodi densities in fields under prolonged organic soil management
P Harkes, JJM van Steenbrugge, SJJ van den Elsen, AKA Suleiman, ...
Frontiers in Plant Science 10, 1697, 2019
182019
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw-en vollegrondsgroentengewassen
JJ De Haan, WCA Van Geel
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV, 2013
172013
Carbon sequestration in organic and conventional managed soil in the Netherlands
W Sukkel, WCA van Geel, JJ De Haan
132009
Manual on prototyping methodology and multifunctional crop rotation
JJ De Haan, AG Diaz
Applied Plant Research, 2002
132002
Nutrient balances in field vegetable production systems
JJ Neeteson, JWA Langeveld, AL Smit, JJ De Haan
XXVI International Horticultural Congress: Toward Ecologically Sound …, 2002
122002
Removal of nitrogen leaching from vegetable crops in constructed wetlands
J De Haan, JR Van Der Schoot, H Verstegen, O Clevering
IV International Symposium on Ecologically Sound Fertilization Strategies …, 2008
112008
Voorwaarts met de milieuprestaties van de Nederlandse open-teelt sectoren: een verkenning naar 2020
AJ De Buck, FJ De Ruijter, FG Wijnands, PLA Van Enckevort, W Van Dijk, ...
Plant Research International, 2000
112000
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020
C Koopmans, B Timmermans, J de Haan, M van Opheusden, IS Noren, ...
Louis Bolk Instituut, 2020
102020
Nutriënten Waterproof
J Haan, W van Geel, H Verstegen, B Kroonen-Backbier
Nitraatnorm op zand verdraagt geen intensieve landbouw. Praktijkonderzoek …, 2010
92010
Detaillering projectplan'Telen met toekomst'
R Booij, W van Dijk, AL Smit, FG Wijnands, JWA Langeveld, JJ de Haan, ...
PPO, 2001
92001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20