Follow
Janjo de Haan
Janjo de Haan
Researcher Soil, Water and Fertilization, Wageningen University & Research
Verified email at wur.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems
M Schrama, JJ de Haan, M Kroonen, H Verstegen, WH Van der Putten
Agriculture, Ecosystems & Environment 256, 123-130, 2018
1502018
Energy use and greenhouse gas emissions in organic and conventional farming systems in the Netherlands
JFFP Bos, J de Haan, W Sukkel, RLM Schils
NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 68, 61-70, 2014
682014
The nucleus and pilot farm research approach: experiences from The Netherlands
JWA Langeveld, H Van Keulen, JJ De Haan, BMA Kroonen-Backbier, ...
Agricultural Systems 84 (2), 227-252, 2005
412005
Comparing energy use and greenhouse gas emissions in organic and conventional farming systems in the Netherlands
J Bos, JJ De Haan, W Sukkel, RLM Schils
402007
Conventional and organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents
P Harkes, AKA Suleiman, SJJ van den Elsen, JJ de Haan, M Holterman, ...
Scientific reports 9 (1), 1-15, 2019
362019
Organic farming practices result in compositional shifts in nematode communities that exceed crop-related changes
CW Quist, M Schrama, JJ de Haan, G Smant, J Bakker, ...
Applied Soil Ecology 98, 254-260, 2016
362016
Nitrogen management of vegetable crops
F Tei, S De Neve, J de Haan, HL Kristensen
Agricultural Water Management 240, 106316, 2020
322020
Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport
J Bos, JJ de Haan, W Sukkel
Plant Research International, 2007
212007
Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport
JFFP Bos, JJ De Haan, W Sukkel
Plant Research International, 2007
212007
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw-en vollegrondsgroentengewassen
JJ De Haan, WCA Van Geel
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV, 2013
162013
Manual on prototyping methodology and multifunctional crop rotation
JJ De Haan, AG Diaz
Applied Plant Research, 2002
132002
Shifts in the active rhizobiome paralleling low Meloidogyne chitwoodi densities in fields under prolonged organic soil management
P Harkes, JJM van Steenbrugge, SJJ van den Elsen, AKA Suleiman, ...
Frontiers in Plant Science 10, 1697, 2019
122019
Carbon sequestration in organic and conventional managed soil in the Netherlands
W Sukkel, WCA van Geel, JJ De Haan
122009
Removal of nitrogen leaching from vegetable crops in constructed wetlands
J De Haan, JR Van Der Schoot, H Verstegen, O Clevering
IV International Symposium on Ecologically Sound Fertilization Strategiesá…, 2008
112008
Nutrient balances in field vegetable production systems
JJ Neeteson, JWA Langeveld, AL Smit, JJ De Haan
XXVI International Horticultural Congress: Toward Ecologically Soundá…, 2002
112002
Voorwaarts met de milieuprestaties van de Nederlandse open-teelt sectoren: een verkenning naar 2020
AJ De Buck, FJ De Ruijter, FG Wijnands, PLA Van Enckevort, W Van Dijk, ...
Plant Research International, 2000
112000
NutriŰnten Waterproof
J Haan, W van Geel, H Verstegen, B Kroonen-Backbier
Nitraatnorm op zand verdraagt geen intensieve landbouw. Praktijkonderzoeká…, 2010
92010
Detaillering projectplan'Telen met toekomst'
R Booij, W van Dijk, AL Smit, FG Wijnands, JWA Langeveld, JJ de Haan, ...
PPO, 2001
92001
Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland-indicatorset en systematiek, versie 1.0
M Hanegraaf, E van den Elsen, J de Haan, S Visser
Stichting Wageningen Research (WR), 2019
82019
Can intensive arable farming systems on sandy soils in the Netherlands meet the targets in the nitrate directive
JJ Haan, KB Zwart, AB Smit, WCA Van Geel
Proceedings 16th Nitrogen Workshop, Connecting different scales of nitrogená…, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20