Paweł Sutowski
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation of the grinding wheel wear with the use of root-mean-square value of acoustic emission
P Sutowski, S Plichta
Archives of Civil and Mechanical Engineering 6 (1), 87-98, 2006
262006
The use of high-frequency acoustic emission analysis for in-process assessment of the surface quality of aluminium alloy 5251 in abrasive waterjet machining
P Sutowski, M Sutowska, W Kapłonek
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of …, 2018
152018
The estimation of machining results and efficiency of the abrasive electro-discharge grinding process of Ti6Al4V titanium alloy using the high-frequency acoustic emission and …
P Sutowski, R Święcik
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 94 (1), 1263-1282, 2018
112018
Analysis of aluminum oxynitride AlON (Abral®) abrasive grains during the brittle fracture process using stress-wave emission techniques
K Nadolny, P Sutowski, D Herman
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 81 (9), 1961-1976, 2015
102015
Stylus profilometry in surface roughness measurements of the vertical conical mixing unit used in a food industry
W Kapłonek, M Ungureanu, K Nadolny, P Sutowski
Journal of Mechanical Engineering 47 (1), 1-8, 2017
92017
Experimental studies on durability of PVD-based CrCN/CrN-Coated cutting blade of planer knives used in the pine wood planing process
K Nadolny, W Kapłonek, M Sutowska, P Sutowski, P Myśliński, A Gilewicz
Materials 13 (10), 2398, 2020
72020
Analiza wygładzania powierzchni za pomocą jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™
J Baran, J Plichta, P Sutowski, K Tandecka
Mechanik 9, 18-21, 2014
62014
Oszacowanie stopnia zużycia ściernicy z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej i teorii zbiorów rozmytych
P Sutowski
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 30 (4), 47-56, 2010
62010
The identification of abrasive grains in the decohesion process by acoustic emission signal patterns
P Sutowski, K Nadolny
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 87 (1), 437-450, 2016
52016
The effect of process parameters on grinding forces and acoustic emission in machining tool steel 1.2201/NC10
P Sutowski
Journal of Mechanical and Energy Engineering 1, 2017
42017
Modern Approach to Delivery Coolants, Lubricants and Antiadhesives in the Environmentally Friendly Grinding Processes
K Nadolny, S Kieraś, P Sutowski
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green …, 2020
32020
Determining kinetic energy distribution of the working medium in a centrifugal disc finishing process—part 2: experimental analysis with the use of acoustic emission signal
P Sutowski, J Plichta, P Kałduński
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 104 (1), 687-704, 2019
32019
Zastosowania metody pomiaru emisji akustycznej w ocenie procesów obróbkowych
P Sutowski, S Plichta
Przegląd Mechaniczny, 20-25, 2006
32006
Determining kinetic energy distribution of the working medium in a centrifugal disc finishing process—part 1: theoretical and numerical analysis with DEM method
P Sutowski, J Plichta, P Kałduński
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 104 (1), 1345 …, 2019
22019
„Budowa wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej oraz wyznaczenie charakterystyki technicznej wrzeciona napędowego za pomocą szybkościowej kamery PHANTOM v210”
J Baran, Ł Rypina, P Sutowski
Mechanik, 2014
22014
Wykorzystanie wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej oraz metod sztucznej inteligencji do oceny zużycia ściernicy
P Sutowski
Pomiary Automatyka Kontrola 55, 255-258, 2009
22009
Value stream mapping of the production process of tankers for the transport of liquid food products
M Romanowski, K Nadolny, P Sutowski
Journal of Mechanical and Energy Engineering 1, 2017
12017
Zastosowanie technik mikroskopowych do weryfikacji poprawności wprowadzenia substancji impregnującej w strukturę ściernic z ziarnami SG™ i SiCg
W Kapłonek, K Nadolny, P Sutowski
Mechanik 89 (8-9), 1070--1071, 2016
12016
Badania wysokoczęstotliwościowych fal naprężeń w procesie elektroerozyjnego szlifowania stopu tytanu
P Sutowski, R Święcik
Mechanik 89, 2016
12016
Zastosowanie systemu zautomatyzowanej inspekcji wizyjnej do pomiarów i analiz rozpraszania światła na powierzchniach porównawczych wzorców chropowatości.
W Kapłonek, P Sutowski, C Łukianowicz
Mechanik, 146-155, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20