Ton van der Wouden
Ton van der Wouden
researcher, Meertens Instituut Amsterdam
Geverifieerd e-mailadres voor meertens.knaw.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Negative contexts: Collocation, polarity and multiple negation
T Van der Wouden
Routledge, 2002
7172002
A semantic analysis of negative concord
T Van der Wouden, F Zwarts
Proceedings of SALT 3, 202-219, 1993
1181993
Polarity and ‘illogical negation’
T Van der Wouden
Dynamics, Polarity and Quantification 17, 16-45, 1994
701994
CGN, an annotated corpus of spoken Dutch
I Schuurman, M Schouppe, H Hoekstra, T Van der Wouden
Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted …, 2003
572003
van der. 1997
T Wouden
Negative contexts: collocation, polarity and multiple negation, 0
47
CGN syntactische annotatie
H Hoekstra, M Moortgat, B Renmans, M Schouppe, I Schuurman, ...
December, 2003
402003
Litotes and downward monotonicity
T Van der Wouden
Negation: a notion in focus 7, 145, 1996
401996
Syntactic annotation for the spoken Dutch corpus project (CGN)
H Hoekstra, M Moortgat, I Schuurman, T Van Der Wouden
Computational Linguistics in the Netherlands 2000, 73-87, 2001
392001
Cross-linguistic variation in differential subject marking
H De Hoop, P De Swart
Differential subject marking, 1-16, 2009
372009
Negative polarity and the syntax of taboo
G Postma, J Hoeksema, H Rullmann, V Sánchez-Valencia, ...
Perspectives on negation and polarity items, 283-330, 2001
312001
Three modal verbs
T Van der Wouden
Germanic Verb”, Trinity College Dublin, 1996
291996
Syntactic Analysis in the Spoken Dutch Corpus (CGN).
T Van Der Wouden, H Hoekstra, M Moortgat, B Renmans, I Schuurman
LREC, 2002
272002
Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands
T Van der Wouden
Nederlandse taalkunde 7 (1), 20-43, 2002
262002
Polarity and the flow of time
VS Valencia, T van der Wouden, F Zwarts
Language and cognition 3, 209-218, 1992
231992
Nederlands tussen Duits en Engels
M Hüning, U Vogl, T Van der Wouden, A Verhagen
Handelingen van de workshop op 30, 2006
202006
Collocational behaviour in non content words
T van der Wouden
Proceedings of the ACL Workshop on Collocations, 16-23, 2001
202001
van der (2007)
R Wouden
Een nieuwe stedelijke agenda. Overwegingen voor een toekomstig grotestedenbeleid, 0
20
Corpus internet
M Van Oostendorp, T van der Wouden
Nederlandse taalkunde 3 (4), 347-61, 1998
191998
Roots of Afrikaans: Selected Writings of Hans Den Besten
T Van Der Wouden
John Benjamins Publishing, 2012
182012
Harvesting Dutch trees: Syntactic properties of spoken Dutch
T Van der Wouden, I Schuurman, M Schouppe, H Hoekstra
Computational Linguistics in the Netherlands 2002, 129-141, 2003
172003
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20