Paul van der Aa
Paul van der Aa
Geverifieerd e-mailadres voor hr.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The marketization of activation services: a modern panacea? Some lessons from the Dutch experience
R Van Berkel, P Van Der Aa
Journal of European social policy 15 (4), 329-343, 2005
1102005
Activation work: Policy programme administration or professional service provision?
HHA van Berkel, PHJ van der Aa
Journal of social policy 41 (3), 493-510, 2012
902012
Professionals under pressure: The reconfiguration of professional work in changing public services
M Noordegraaf, B Steijn
Amsterdam University Press, 2014
772014
Professionals without a profession? Redesigning case management in Dutch local welfare agencies: Professionals zonder professie? Klantmanagement in Nederlandse sociale diensten
R Van Berkel, P Van der Aa, N Van Gestel
European Journal of Social Work 13 (4), 447-463, 2010
752010
Innovating job activation by involving employers
P van der Aa, R van Berkel
International Social Security Review 67 (2), 11-27, 2014
392014
Fulfilling the promise of professionalism in street-level practice.
P van der Aa, R van Berkel
Hupe, Peter, Hill, Michael, Buffat, Aurelien (eds.) Understanding streetá…, 2015
142015
Activeringswerk in uitvoering. Bureaucratische en professionele dienstverlening in drie sociale diensten.
P van der Aa
Utrecht University - USG, 2012
122012
New welfare, new policies: towards preventive worker-directed active labour-market policies
R van Berkel, P Van Der Aa
Journal of Social Policy 44, 425, 2015
92015
Activeringswerk in uitvoering
P Van der Aa
Bureaucratische en professionele dienstverlening in drie sociale diensten, 2012
92012
In-depth analysis of Policy Innovations. Country Report Netherlands
P Aa, L Benda, RV Berkel, M Fenger, W Qaran
62015
Professioneel handelen als puzzelen in de uitvoering van arbeidsactivering
P van der Aa
Journal of Social Intervention: Theory and Practice 26 (1), 2017
32017
From welfare state to ‘welfare city’: A Dutch case study
R Van Berkel, P Van der Aa
Utrecht University, Utrecht, 2004
32004
Sociale activering. Ervaringen van Rotterdamse deelnemers
P Van der Aa, R van Berkel
Van Arkel, 1998
21998
Opvattingen over professioneel handelen in de uitvoering van gemeentelijke arbeidsre´ntegratie: deelrapport in het kader van het onderzoek Versterking methodisch werken via HRM
PHJ van der Aa, R van vanBerkel
Hogeschool Rotterdam, 2019
2019
Versterking methodisch werken via HRM.: Een kwantitatief onderzoek naar ondersteuning van professionele dienstverlening onder klantmanagers bij sociale diensten
HHA van Berkel, PHJ van der Aa
2019
Sociale professional mag wel wat minder psychologiseren
DP van der Aa, F Spierings
Sociale vraagstukken, 2019
2019
Samen talenten en kansen versterken: manifest voor onderwijs van Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
F Spierings, DJ ter teAvest, EB Klatter, MEA Lusse, PHJ van der Aa
KWP Rotterdams Talent, 2018
2018
Producenten van activerende sociale zekerheid
P van der Aa
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 34 (1), 2018
2018
Stop met categoriseren van bijstandsontvangers op basis van ‘afstand tot de arbeidsmarkt’
P van der Aa
socialevraagstukken. nl 2018, 2018
2018
Verbreed de rol van werkgevers in activering en re-integratie van werklozen
R van vanBerkel, PHJ van der Aa
Sociale Vraagstukken, 2017
2017
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20