Hans Petter Graver
Hans Petter Graver
Geverifieerd e-mailadres voor jus.uio.no - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Alminnelig forvaltningsrett
HP Graver
Universitetsforlaget, 2002
982002
I prinsippet prinsipiell–om rettsprinsipper
HP Graver
Tidsskrift for rettsvitenskap 119 (02-03), 189-221, 2006
472006
Judges against justice
HP Graver
Springer-Verlag Berlin An, 2016
402016
Consumer bankruptcy: A right or a privilege? The role of the courts in establishing moral standards of economic conduct
HP Graver
Journal of Consumer Policy 20 (2), 161-177, 1997
391997
Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger
HP Graver
Tidsskrift for rettsvitenskap 121 (02), 149-178, 2008
362008
Mission impossible: supranationality and national legal autonomy in the EEA Agreement
HP Graver
Eur. Foreign Aff. Rev. 7, 73, 2002
30*2002
Squaring the Circle on Brexit: Could the Norway Model Work?
JE Fossum, HP Graver
Policy Press, 2018
262018
Den juristskapte virkelighet
HP Graver
Tano, 1986
261986
Bevisbyrde og beviskrav i forvaltningsretten
HP Graver
Tidsskrift for rettsvitenskap 117 (04-05), 465-498, 2004
232004
The Sami people's right to land in Norway
HP Graver, G Ulfstein
International journal on minority and group rights 11 (4), 337-377, 2004
23*2004
National implementation of EU law and the shaping of European administrative policy
HP Graver
ARENA, 2002
232002
Juridisk overtalelsekunst
HP Graver
Fakbokforlaget, 2008
202008
Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak: praktisering av bygningsloven
TE Eckhoff, HP Graver
Tano, 1991
201991
The Effects of EFTA Court Jurisprudence on the Legal Orders of the EFTA States
HP Graver
ARENA, 2004
192004
Norsk konkurranserett, bind I: atferdsregler og strukturkontroll
O Kolstad, A Ryssdal
Utgave. Universitetsforlaget, 2007
16*2007
Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler
F Arnesen, HP Graver
Makt-og Demokratiutredningen 1998-2003, 2000
162000
Rettsretorikk: en metodelære
HP Graver
Fagbokforlaget, 2007
14*2007
Vetoretten i EØS (The Veto-Right in the EEA)
F Arnesen, HP Graver, U Sverdrup
ARENA Working Paper WP 97/19, Oslo, 1997
14*1997
Rett, retorikk og juridisk argumentasjon: keiserens garderobe og andre essays
HP Graver
Universitetsforl., 2010
132010
Bevisbedømmelse–uvitenskapelig magefølelse eller rasjonell helhetsvurdering?
HP Graver
Tidsskrift for rettsvitenskap 122 (02), 191-233, 2009
132009
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20