Volgen
Berna Aslan
Berna Aslan
Ankara Üniversitesi Orcid Id: 0000-0002-0967-3274
Geverifieerd e-mailadres voor ankara.edu.tr - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi
B Arslan, C Babadoğan
Eurasian Journal of Educational Research 21 (14), 35-48, 2005
192*2005
Eğitim Programlarının ve Öğretimin Temel İlkeleri
RW Taylor
Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. ME …, 2014
872014
A case study on mentoring in a teacher development program
B Aslan, SD Öcal
Journal of Education and Future 2, 31-48, 2012
612012
Erasmus student mobility: Some good practices according to views of Ankara University exchange students
B Aslan, DB Jacobs
Journal of Education and Future 5, 57-72, 2014
502014
Curriculum theory: A review study
G Coşkun Yaşar, B Aslan
International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) 11 (2), 2021
352021
Çeşitli ülkelerde yükseköğretimde akreditasyon ve Türk yükseköğretimindeki gelişmeler
B ASLAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42 (1), 287-309, 2009
34*2009
Uygulama öğretmenlerinin mentörlük becerilerinin değerlendirilmesi
G Akçamete, B Aslan, Ç Dinçer
Uluslararası öğretmen yetiştirme politikaları ve sorunları sempozyumu II 16, 18, 2010
322010
A comparative study on the teaching profession in Turkey and South Korea: Secondary analysis of TALIS 2008 data in relation to teacher self-efficacy
B Aslan
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
252015
Ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programındaki iletişimsel yaklaşımın sınıf içi uygulamalara yansıması
AF Soğuksu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
182013
Ankara Üniversitesi Erasmus Koordinatörlerinin Erasmus Programına İlişkin Görüşleri
Ç Dinçer, B Aslan, A Bayraktar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 50 (2), 2017
17*2017
A descriptive study on learninig styles preferences of the engineering students at METU
B Arslan
Middle East Technical University, 2003
162003
Challenges to Teacher Education in Difficult Economic Times
J Stephenson, L Ling
Taylor & Francis Group, LLC, 2014
132014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mühendislik öğrencilerinin öğrenme stili profillerine yönelik betimsel bir çalışma
B Arslan, M Aksu
Eğitim ve Bilim 31 (141), 2006
102006
İletişimsel Yaklaşımın Onuncu Sınıf İngilizce Dersinde Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması
F Soğuksu, B Aslan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 468-492, 2018
7*2018
Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı ve Yükseköğretimde Kalite Çerçevesinin Belirlenmesi
B Arslan
Milli Eğitim Dergisi 33 (167), 2005
62005
Internationalizing Teacher Education: What Is the Erasmus Exchange Program’s Contribution in Turkey?
E Gurel, B Aslan
Higher Education Studies 12, 2022
52022
Differences in teacher candidates’ attitudes toward science according to some psycho-social variables
C Aslan, B Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1582-1585, 2009
52009
A descriptive study on learning style profiles of the engineering students at METU
B Arslan, M Aksu
Design of Education in the 3rd Millenium 34th International Engineering …, 2005
42005
Children’s University: How Does It Make a Difference?
N Aral, M Kartal, H Deniz Gülleroğlu, B Aslan, E Özdoğan Özbal, S Aydos, ...
SAGE Open 12 (1), 21582440211068514, 2022
22022
Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracının (MEBDA) Geliştirilmesi
AG Aslan, B., Dinçer, Ç., Akçamete
Yaşadıkça Eğitim 34 (1), 168-185, 2020
22020
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20