Imrat Verhoeven
Imrat Verhoeven
Assistant professor of public policy, University of Amsterdam
Geverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Talking active citizenship: Framing welfare state reform in England and the Netherlands
I Verhoeven, E Tonkens
Social Policy and Society 12 (3), 415-426, 2013
1422013
Burgers maken hun buurt
SAH Denters, EH Tonkens, I Verhoeven, JHM Bakker
Platform31, 2013
782013
Burgers tegen beleid: een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid
I Verhoeven
Aksant, 2009
762009
Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid
EH Tonkens, I Verhoeven, M Heerings, G Kroese, S Roggeveen, ...
Pallas Publications, 2012
642012
Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid
MO Vrielink, I Verhoeven
Beleid en Maatschappij 38 (4), 377-387, 2011
562011
Bewonersinitiatieven: partnerschap tussen burgers en overheid
I Verhoeven, E Tonkens
Beleid en maatschappij 38 (4), 419-437, 2011
452011
De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid
T Kampen, I Verhoeven, L Verplanke
Van Gennep, 2013
432013
Taming uncertainty: The WRR approach to risk governance
G de Vries, I Verhoeven, M Boeckhout
Journal of Risk Research 14 (4), 485-499, 2011
422011
Brave burgers gezocht
I Verhoeven, M Ham
De grenzen van de activerende 246, 2010
412010
Veranderend politiek burgerschap en democratie
I Verhoeven
De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat 55, 2004
342004
Understanding governmental activism
I Verhoeven, JW Duyvendak
Social Movement Studies 16 (5), 564-577, 2017
282017
Allochtonen of burgers. Definitiemacht in debat en wetgeving over migranten
CA Groenendijk
Duyvendak, JW; Engbersen, G.; Teeuwen, M.(ed.), Macht en …, 2007
282007
Alledaags politiek burgerschap en de overheid
I Verhoeven
blz, 2006
232006
Bewonersinitiatieven in de krachtwijken van Amsterdam. Een verkennende studie
M Ankeren, EH Tonkens, I Verhoeven
Amsterdam: Hva/UvA. Beunders, H.(2011) De burger als bondgenoot, Den Haag …, 2010
20*2010
Wat de overheid van burgers wil: de framing van de veranderende verzorgingsstaat in Nederland en Engeland
I Verhoeven, E Tonkens
Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek 2013, 2013
192013
Affectief Burgerschap in de Verzorgingsstaat. Over de Nieuwe Publieke Moraal.
I Verhoeven, LH Verplanke, T Kampen
Amsterdam: Van Gennep, 2013
182013
The civic support paradox: Fighting unequal participation in deprived neighbourhoods
E Tonkens, I Verhoeven
Urban Studies 56 (8), 1595-1610, 2019
162019
Enter emotions. Appealing to anxiety and anger in a process of municipal amalgamation
I Verhoeven, JW Duyvendak
Critical Policy Studies 10 (4), 468-485, 2016
162016
Meedoen met de overheid? Over de stille beleidspraktijk van de doe-democratie
MO Vrielink, I Verhoeven, T van de Wijdeven
Bestuurskunde 22 (2), 2012
152012
Ruimte geven aan initiatieven van burgers
I Verhoeven
Rooilijn 43, 2010
152010
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20