Markéta Ziková
Markéta Ziková
MU Brno
Verified email at phil.muni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
582016
The Coda Mirror v2
T Scheer, M Ziková
Acta Linguistica Hungarica 57 (4), 411-431, 2010
402010
The Coda Mirror v2
T Scheer, M Ziková
Acta Linguistica Hungarica 57 (4), 411-431, 2010
402010
Alternace e-nula v současné češtině. Autosegmentální analýza
M Ziková
Ph. D dissertation, Masarykova univerzita v Brně, 2008
182008
The Havlík pattern and directional lower
T Scheer, M Ziková
Proceedings of the Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic …, 2010
172010
Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter
M ZIKOVÁ
Naše řeč 84, 81-89, 2001
152001
Alternace vokálů s nulou v současné češtině–laterální autosegmentální analýza
M Ziková
Unpublished PhD. thesis, 2008
14*2008
Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech
P Caha, M Ziková
Acta Linguistica Hungarica 63 (3), 331-377, 2016
132016
The Coda Mirror v2
M Ziková, T Scheer
Acta Linguistica Hungarica 57 (4), 411-431, 2010
122010
Lexical prefixes and templatic domains: Prefix lengthening in Czech
M Ziková
Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8, 325-338, 2012
72012
Czech syllabic consonants revisited
M Ziková
FDSL-7, Leipzig 30, 2007
62007
When prosody follows syntax: verbal stems in Czech
M Ziková
52016
Anything goes: Czech initial clusters in a dichotic experiment
L Dumercy, F Lavigne, T Scheer, M Ziková
Olinco 2, 2014
52014
První korpusová mluvnice češtiny (recenze)
P Kosek, M Ziková, K Osolsobě, M Křístek, J Vojtová
52011
Slovotvorně motivované neologismy-produktivita a pravidelnost jejich tvoření
M Ziková
52002
Slovotvorně motivované neologismy-produktivita a pravidelnost jejich tvoření
M Ziková
52002
Not all zeros are the same: Phonology of zero case markers in Czech
M Ziková
Formal approaches to Slavic linguistics. The second MIT meeting, 305-319, 2011
42011
Association under control
BS Saďd, TS Samir, M Ziková
Manchester Phonology Meeting, Manchester, 28-30, 2009
42009
Infinitive Puzzle
P Karlík, L Veselovská, M Ziková, M Dočekal
Lincom Europa, 2009
42009
Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček
M Zikova
Slovo a slovesnost 70 (4), 263-275, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20