Jonas Bakken
Jonas Bakken
Førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
Geverifieerd e-mailadres voor ils.uio.no - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
What does professional digital competence mean in teacher education?
A Lund, A Furberg, J Bakken, KL Engelien
Nordic journal of digital literacy 9 (04), 280-298, 2014
982014
Retorikk i skolen
J Bakken
Universitetsforlaget, 2009
962009
Litteraturvitenskapens retorikk: En studie av tekstnormene for gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler i perioden 1937-57
J Bakken
Acta humaniora, 2007
162007
Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur
J Bakken, EI Andersson-Bakken
Sakprosa 8 (3), 1-36, 2016
122016
Framveksten av det flerkulturelle norskfaget
J Bakken
Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur 8 (2), 16-25, 2008
102008
Hvordan velge tekster til en sakprosakanon?
J Bakken
Kalleberg & AE Kleiveland (Red.), Sakprosa i skolen, 19-25, 2010
82010
Retorikk og muntlig kreativitet. I K
J Bakken
Kverndokken (red.) 101, 35-50, 2016
72016
Litteraturvitenskapens retorikk
J Bakken
Det humnaistiske fakultet, 2007
52007
Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories
A Lund, J Bakken, KL Engelien
Seminar. net 10 (2), 2014
42014
Retorikk. I PT Andersen, G
J Bakken, L Bliksrud
Mose & T. Norheim (Red.), Litterær analyse. En innføring, 110-131, 2012
42012
Digitale verktøy i norskfaget
J Bakken
Norsklæreren. Tidsskrift for språk og litteratur 7 (1), 19-25, 2007
42007
Kunsten å gå amok. Endre Lund Eriksens Pitbull-Terje går amok. I Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge, redigert av S. Slettan og A
J Bakken
M. Bjorvand. Bergen: Fagbokforlaget. 8s, 2004
42004
Juss, språk og retorikk
J Bakken, JP Graver
Fagbokforlaget, 2013
32013
Thomas F–outsider i en novellistisk verden
J Bakken
Norskrift 99, 7-19, 2000
32000
Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk. I Furuset, Thon og Vassenden (red.), Kritiske portretter
J Bakken
Trondheim, 2010
22010
Retorikk i skolen (Oslo: Universitetsforlaget, 2009); Jonas Bakken," Retorisk skrivepedagogikk
J Bakken
Norsklæreren, 2009
22009
Litteraturvitenskapens retorikk (The rhetoric of literacy science)
J Bakken
Ph. D-thesis. Oslo: University of Oslo, 2006
22006
The integration of rhetoric into existing school subjects
J Bakken
Utbildning och Demokrati 8 (22), 93-108, 2019
12019
Monologiske miljødialoger–Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier
J Bakken
Sakprosa 11 (3), 2019
12019
Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier
J Bakken, E Oxfeldt, E Andersson-Bakken, M Lund, J Tønnesson, Y Frøjd, ...
Universitetsforlaget, 2017
12017
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20