Jan Papoušek
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptive Practice of Facts in Domains with Varied Prior Knowledge
J Papoušek, R Pelánek, V Stanislav
International Educational Data Mining Society, 2014
502014
Elo-based learner modeling for the adaptive practice of facts
R Pelánek, J Papoušek, J Řihák, V Stanislav, J Nižnan
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-30, 2016
402016
Impact of Adaptive Educational System Behaviour on Student Motivation
J Papoušek, R Pelánek
352015
Impact of Data Collection on Interpretation and Evaluation of Student Models
R Pelánek, J Řihák, J Papoušek
Learning Analytics and Knowledge, 2016
312016
Evaluation of an Adaptive Practice System for Learning Geography Facts
J Papoušek, V Stanislav, R Pelánek
Learning Analytics and Knowledge, 2016
232016
Impact of question difficulty on engagement and learning
J Papoušek, V Stanislav, R Pelánek
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 267-272, 2016
122016
Adaptive Geography Practice Data Set
J Papoušek, R Pelánek, V Stanislav
122016
An Analysis of Response Times in Adaptive Practice of Geography Facts
J Papoušek, R Pelánek, J Říhák, V Stanislav
102015
Exploring the Role of Small Differences in Predictive Accuracy using Simulated Data
J Niznan, J Papoušek, R Pelánek
62015
Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě
T Papoušková, J Papoušek
Časopis pro právní vědu a praxi 25 (1), 73-92, 2017
32017
Evaluation of the impact of question difficulty on engagement and learning
J Papoušek, V Stanislav, R Pelánek
FI MU Report Series, 2016
32016
Barbaric Robustness Monitoring Revisited for STL* in Parasim
D Šafránek, M Troják, V Brůža, T Vejpustek, J Papoušek, M Demko, ...
International Conference on Computational Methods in Systems Biology, 356-359, 2019
22019
Should we give learners control over item difficulty?
J Papoušek, R Pelánek
Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
22017
Evaluation of Learners' Adjustment of Question Difficulty in Adaptive Practice of Facts
J Papoušek, R Pelánek
Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
22017
Analýza robustnosti spojitých dynamických systémů v distribuovaném prostředí
J Papoušek
12013
Barbaric Robustness Monitoring Revisited for STL* in Parasim
J Papouˇsek, M Demko, S Pastva, A Pejznoch, L Brim
Computational Methods in Systems Biology: 17th International Conference …, 2019
2019
Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch?
T Papoušková, J Papoušek
Jurisprudence (1802-3843), 2017
2017
Paralelizace metod pro analýzu dynamických systémů pomocí grafické karty
J Papoušek
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2011
2011
Computerized Adaptive Practice of Factual Knowledge
J Papoušek
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19