Follow
Tacjana Niksa-Rynkiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
A framework of a ship domain-based near-miss detection method using mamdani neuro-fuzzy classification
R Szłapczyński, T Niksa-Rynkiewicz
Polish Maritime Research 25 (s1), 14-21, 2018
252018
Monitoring regenerative heat exchanger in steam power plant by making use of the recurrent neural network
T Niksa-Rynkiewicz, N Szewczuk-Krypa, A Witkowska, K Cpałka, ...
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 11 (2), 143-155, 2021
132021
Application of apriori algorithm in the lamination process in yacht production
T Niksa-Rynkiewicz, M Landowski, P Szalewski
Polish Maritime Research 27 (3), 59-70, 2020
72020
Analysis of impact o ship model parameters on changes of control quality index in ship dynamic positioning system
T Niksa-Rynkiewicz, A Witkowska
Polish Maritime Research 26, 6-14, 2019
72019
Dynamically positioned ship steering making use of backstepping method and artificial neural networks
A Witkowska, T Niksa-Rynkiewicz
Polish Maritime Research 25, 5-12, 2018
62018
Webquest- dobra praktyka w e-Learningu
T Niksa-Rynkiewicz
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2014
3*2014
Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych
T Niksa-Rynkiewicz
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, 90-96, 2017
22017
Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej
T Niksa-Rynkiewicz
e-mentor ISSN: 1731-6758 2 (59), 35-39, 2015
2*2015
Tworzenie modelu pojęciowego dla zarządzania ryzykiem na przykładzie procesu laminowania w stoczni jachtowej
A Dembicka, T Niksa-Rynkiewicz, K Mołas, P Szalewski
Problemy Jakości, 25-30, 2019
12019
Evolutionary algorithm for selecting dynamic signatures partitioning approach
M Zalasiński, Ł Laskowski, T Niksa-Rynkiewicz, K Cpałka, A Byrski, ...
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 12 (4), 267-279, 2022
2022
Monitoring the Gas Turbine Start-Up Phase on a Platform Using a Hierarchical Model Based on Multi-Layer Perceptron Networks
T Niksa-Rynkiewicz, A Witkowska, J Głuch, M Adamowicz
Polish Maritime Research 29 (4), 123-131, 2022
2022
Dynamic Signature Vertical Partitioning Using Selected Population-Based Algorithms
M Zalasiński, T Niksa-Rynkiewicz, K Cpałka
Artificial Intelligence and Soft Computing: 20th International Conference …, 2021
2021
The Dynamic Signature Verification Using population-Based Vertical Partitioning
M Zalasiński, K Cpałka, T Niksa-Rynkiewicz
Neural Information Processing: 27th International Conference, ICONIP 2020 …, 2020
2020
A Population-Based Method with Selection of a Search Operator
K Łapa, K Cpałka, T Niksa-Rynkiewicz, L Wang
Artificial Intelligence and Soft Computing: 19th International Conference …, 2020
2020
Signature Partitioning Using Selected Population-Based Algorithms
M Zalasiński, K Cpałka, T Niksa-Rynkiewicz, Y Hayashi
Artificial Intelligence and Soft Computing: 19th International Conference …, 2020
2020
Application of Intuitionistic Fuzzy Sets to the assessment of technical university students
T Niksa-Rynkiewicz
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2019
2019
Przykład modelu gry fabularnej wspierający proces zaangażowania i motywacji studentów wyższych uczelni technicznych
TN Rynkiewicz
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018
2018
Projektowanie wiedzy. Relacyjne bazy danych (ISBN 978-83-7348-702-4)
T Niksa-Rynkiewicz
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18