Rafał Styła
Title
Cited by
Cited by
Year
A computational approach to quantifiers as an explanation for some language impairments in schizophrenia
M Zajenkowski, R Styła, J Szymanik
Journal of Communication Disorders 44 (6), 595-600, 2011
262011
Concept of reliable change in the usage of the KON-2006 Neurotic Personality Questionnaire
R Styła
Arch. Psychiatry Psychother 13 (3), 21-24, 2011
192011
Skala Niespójności Ja
R Styła, K Jankowski, H Suszek
Studia Psychologiczne 48, 31-43, 2010
172010
Differences in effectiveness of intensive treatment programmes for neurotic and personality disorders. Is it worth monitoring effectiveness of a therapeutic team
R Styła
Psychiatr. Pol 48 (1), 157-171, 2014
162014
Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS)–wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa
R Styła
Psychologia społeczna 4 (1-2), 10, 2009
162009
Shape of the self-concept clarity change during group psychotherapy predicts the outcome: an empirical validation of the theoretical model of the self-concept change
R Styła
Frontiers in psychology 6, 1598, 2015
102015
Kto iw jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część II. Wyniki ogólnopolskiego badania
H Suszek, L Grzesiuk, R Styła, K Krawczyk
Psychiatria 14 (2), 90-100, 2017
72017
The Polish academic version of the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB): evaluation of psychometric properties
M Jędrasik-Styła, A Ciołkiewicz, R Styła, M Linke, D Parnowska, ...
Psychiatric Quarterly 86 (3), 435-447, 2015
72015
Różnice w zakresie skuteczności intensywnych programów leczenia zaburzeń osobowości i nerwic. Czy warto monitorować efektywność zespołu terapeutycznego?
R Styła
Psychiatr. Pol 48 (1), 157-171, 2014
72014
Linking childhood adversities with schizophrenia: A mediating role of the balanced time perspective.
R Styła, M Stolarski, A Szymanowska
Schizophrenia research 209, 281-283, 2019
62019
Zmiany w Ja w toku psychoterapii
M Huflejt-Łukasik, W Bąk, R Styła, K Klajs
Towarzystwo Naukowe KUL; Wydział Nauk Społecznych KUL, 2015
6*2015
Change in self-concept differentiation after psychotherapy and its relation to psychological maladjustment
R Styla
Psychological reports 110 (2), 397-402, 2012
62012
Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne.
R Styła, M Jędrasik-Styła
Psychoterapia 2, 5-16, 2009
62009
General overview of psychotherapeutic practice in Poland. Results from a nationwide survey
H Suszek, L Grzesiuk, R Styła, K Krawczyk
Psychiatric Quarterly 88 (3), 571-584, 2017
42017
Kto iw jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część I. Przegląd dotychczasowych badań
H Suszek, L Grzesiuk, R Styła, K Krawczyk
Psychiatria 14 (2), 85-89, 2017
42017
Polish version of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS) psychometric properties and validation
KS Jankowski, M Zajenkowski, M Stolarski, R Styła, A Zajenkowska, ...
Psychological reports 118 (2), 532-543, 2016
32016
Characteristics of therapists working with people experiencing psychosis: A nation-wide survey in Poland
R Styła, L Grzesiuk, H Suszek, K Krawczyk, M Rutkowska
Psychosis 7 (3), 265-268, 2015
32015
The assessment of chosen psychometric features of B-CATS test battery in schizophrenia–preliminary report
M Jędrasik-Styła, A Ciołkiewicz, R Styła, D Pankowski, M Denisiuk, ...
Psychiatr. Pol 48 (6), 1189-1200, 2014
32014
Psychometric properties of the General Functioning Questionnaire (GFQ-58) used for screening for symptoms of psychopathology and overall level of functioning
R Styła, J Kowalski
Psychiatr. Pol 54 (1), 83-100, 2020
22020
Psychometric properties of childhood experiences questionnaire (CEQ-58) used to assess the intensity of traumatic experiences from childhood and adolescence–Preliminary elaboration
R Styła, O Makoveychuk
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 27 (1 …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20