Loes Verplanke
Loes Verplanke
Geverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970
A Dercksen, L Verplanke
Boom Koninklijke Uitgevers, 1987
641987
De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid
T Kampen, I Verhoeven, LH Verplanke
Amsterdam: Van Gennep, 2013
432013
Reconstructing the professional domain: Boundary work of professionals and volunteers in the context of social service reform
M Van Bochove, E Tonkens, L Verplanke, S Roggeveen
Current Sociology 66 (3), 392-411, 2018
382018
Onder de mensen?: Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiŽnten en mensen met een verstandelijke beperking
L Verplanke, LH Verplanke, JW Duyvendak, WGJ Duyvendak, ...
Amsterdam University Press, 2010
302010
De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt
FH Bredewold
Amsterdam: Van Gennep, 2018
272018
Affectief Burgerschap in de Verzorgingsstaat. Over de Nieuwe Publieke Moraal.
I Verhoeven, LH Verplanke, T Kampen
Amsterdam: Van Gennep, 2013
182013
De verhuizing van de verzorgingsstaat
F Bredewold, JW Duyvendak, T Kampen, E Tonkens, L Verplanke
Hoe de overheid nabij komt, 2018
122018
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
M Van Bochove, EH Tonkens, L Verplanke
Den Haag: Platform 31, 2014
112014
When social security fails to provide emotional security: Single parent households and the contractual welfare state
E Tonkens, L Verplanke
Social Policy and Society 12 (3), 451-460, 2013
112013
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
M Bochove, EH Tonkens, L Verplanke
Den Haag: Platform 31, 2014
102014
Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden?
F Bredewold, E Tonkens, M Trappenburg
Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek 2013, 2013
102013
Eenzaam maar o zo autonoom: over het thuisgevoel van zelfstandig wonende mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen
L Verplanke, JW Duyvendak
Sociologie 5, 2009
92009
The care receivers perspective: How care‐dependent people struggle with accepting help from family members, friends and neighbours
F Bredewold, L Verplanke, T Kampen, E Tonkens, JW Duyvendak
Health & social care in the community 28 (3), 762-770, 2020
72020
Onder de mensen. Een onderzoek naar mensen met beperkingen in vier stadsbuurten
L Verplanke, JW Duyvendak
Amsterdam: University Press, 2010
72010
en JW Duyvendak ‘Hoe wonen ‘ongewone’mensen? Over het ideaal van vermaatschappelijking en de praktijk van eenzaamheid’
L Verplanke
Veldboer, L., JW Duyvendak en C. Bouw (red.), 2007
72007
Open deuren: sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid
JW Duyvendak, L Verplanke, R Engbersen, E Tonkens, K Van Vliet
UtrechtNIZW/Verwey-Jonker Instituut, 2002
72002
Inleiding: De beloften van nabijheid en de verhuiselijking van de zorg
JW Duyvendak, E Tonkens
Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek, 2018
52018
Een mooie gedachte. Wat professionals denken over zelfredzaamheid en wat ze vervolgens (niet) doen
F Bredewold, T Kampen, L Verplanke, E Tonkens, JW Duyvendak
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Humanistiek. https†…, 2016
52016
Wel duurzame zorg, geen duurzame relaties: gezocht: zorgvrijwilligers, 2 uur per week, geen verplichting
I Verhoeven
Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek 2013, 2013
52013
Respect, waardering en ontplooiing: burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking
K Mogendorff, E Tonkens, L Verplanke
UtrechtMOVISIE, 2012
52012
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20