Follow
Marcel Boogers
Marcel Boogers
Professor of Democracy and Transition
Verified email at uu.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Independent local political parties in the Netherlands
M Boogers, G Voerman
Local government studies 36 (1), 75-90, 2010
1022010
Soft governance, hard consequences: The ambiguous status of unofficial guidelines
T Brandsen, M Boogers, P Tops
Public Administration Review 66 (4), 546-553, 2006
952006
Surfing citizens and floating voters: Results of an online survey of visitors to political web sites during the Dutch 2002 General Elections
M Boogers, G Voerman
Information Polity 8 (1-2), 17-27, 2003
932003
From princeps to president? Comparing local political leadership transformation
K Steyvers, T Bergström, H Bäck, M Boogers, JM Ruano De La Fuente, ...
Local Government Studies 34 (2), 131-146, 2008
812008
Intermunicipal cooperation in the Netherlands: the costs and the effectiveness of polycentric regional governance
PJ Klok, B Denters, M Boogers, M Sanders
Public administration review 78 (4), 527-536, 2018
682018
Political websites during the 1998 parliamentary elections in the Netherlands
PW Tops, G Voerman
Democratic governance and new technology, 103-115, 2003
512003
Lokale politiek in Nederland: de logica en dynamiek van plaatselijke politiek
M Boogers
50*2007
Local political parties in the Netherlands: anomaly or prototype?
M Boogers
Farewell to the party model? Independent local lists in East and West …, 2008
432008
Decentralisatie, schaalvergroting en lokale democratie
M Boogers, R Reussing
Bestuurswetenschappen 2, 22-46, 2019
402019
Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: Bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit
M Boogers, PJ Klok, SAH Denters, M Sanders, M Linnenbank
University of Twente, 2016
382016
Enquête bezoekers Stemwijzer
M Boogers
Universiteit van Tilburg, 2006
352006
Decentralisatie als opgave
M Boogers, L Schaap, ED Van den Munckhof, N Karsten
Bestuurswetenschappen 63 (1), 29-49, 2009
312009
Vallende wethouders: een verkenning van de vertrekredenen van onvrijwillig teruggetreden bestuurders op lokaal niveau
H Aardema, M Boogers, AFA Korsten
Bestuurswetenschappen 66 (2), 13-34, 2012
282012
Tensions between local governance and local democracy
J Franzke, M Boogers, JMR de La Fuente, L Schaap
Reed Business, 2007
262007
Lokale politieke groeperingen: belangenbehartiging, protest en lokalisme
M Boogers, A Lucardie, G Voerman
Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg, 2007
252007
Decentralisatie als opgave: Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid (1993-2008)
M Boogers, L Schaap, N Karsten, ED Van den Munckhof
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008
242008
Pulling the Strings: An Analysis of Informal Local Power Structures in Three Dutch Cities
M Boogers
Local Government Sudies 40 (3), 339-355, 2014
232014
Burgerinitiatieven in Overijssel: een inventarisatie
SAH Denters, J Bakker, MO Vrielink, M Boogers
Provincie Overijssel, 2013
232013
Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
MJGJA Boogers, JJC van Ostaaijen
Tilburg University, 2010
232010
Reinventing territory in Dutch local government: Experiences with the development and implementation of GIS in the Amsterdam region
M Lips, M Boogers, R Weterings
Information Polity 6 (4), 171-183, 2000
222000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20