Marcel Boogers
Marcel Boogers
Professor Innovation and Regional Governance, University of Twente, NL
Geverifieerd e-mailadres voor utwente.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Making a difference: A comparative view of the role of the Internet in election politics
S Ward, D Owen, R Davis, D Taras
Lexington Books, 2008
1002008
Surfing citizens and floating voters: Results of an online survey of visitors to political web sites during the Dutch 2002 General Elections
M Boogers, G Voerman
Information Polity 8 (1, 2), 17-27, 2003
862003
Soft governance, hard consequences: The ambiguous status of unofficial guidelines
T Brandsen, M Boogers, P Tops
Public Administration Review 66 (4), 546-553, 2006
842006
From princeps to president? Comparing local political leadership transformation
K Steyvers, T Bergström, H Bäck, M Boogers, JM Ruano De La Fuente, ...
Local Government Studies 34 (2), 131-146, 2008
712008
Independent local political parties in the Netherlands
M Boogers, G Voerman
Local Government Studies 36 (1), 75-90, 2010
702010
Lokale politiek in Nederland: de logica en dynamiek van plaatselijke politiek
M Boogers
69*2007
Political websites during the 1998 parliamentary elections in the Netherlands
PW Tops, G Voerman
Democratic governance and new technology, 103-115, 2003
472003
Local political parties in the Netherlands: anomaly or prototype?
M Boogers
Farewell to the Party Model?, 149-167, 2008
362008
Enquête bezoekers Stemwijzer
M Boogers
Universiteit van Tilburg, 2006
332006
Intermunicipal cooperation in the Netherlands: The costs and the effectiveness of polycentric regional governance
PJ Klok, B Denters, M Boogers, M Sanders
Public administration review 78 (4), 527-536, 2018
322018
Tensions between local governance and local democracy
J Franzke, M Boogers, JM Ruano de La Fuente, L Schaap
Reed Business, 2007
252007
Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert
M Boogers
Universiteit Twente, 2013
222013
Decentralisatie als opgave: Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid (1993-2008)
M Boogers, L Schaap, N Karsten, ED Van den Munckhof
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008
212008
Reinventing territory in Dutch local government: Experiences with the development and implementation of GIS in the Amsterdam region
M Lips, M Boogers, R Weterings
Information Polity 6 (4), 171-183, 2000
202000
Decentralisatie als opgave
M Boogers, L Schaap, ED Van den Munckhof, N Karsten
Bestuurswetenschappen 63 (1), 29-49, 2009
192009
Vallende wethouders: een verkenning van de vertrekredenen van onvrijwillig teruggetreden bestuurders op lokaal niveau
H Aardema, M Boogers, AFA Korsten
Bestuurswetenschappen 66 (2), 13-34, 2012
182012
Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: Bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit
M Boogers, PJ Klok, SAH Denters, M Sanders, M Linnenbank
Universiteit Twente, 2016
172016
Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
MJGJA Boogers, JJC van Ostaaijen
Tilburg University, 2010
172010
Chapter Ten The Netherlands: Digital Campaigning in the 2002 and 2003 Parliamentary Elections
G Voerman, M Boogers
Making a difference: A comparative view of the role of the Internet in …, 2008
162008
Lokale politieke groeperingen: belangenbehartiging, protest en lokalisme
M Boogers, A Lucardie, G Voerman
Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg, 2007
162007
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20