Marcel Boogers
Marcel Boogers
Professor Innovation and Regional Governance, University of Twente, NL
Geverifieerd e-mailadres voor utwente.nl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Making a difference: A comparative view of the role of the Internet in election politics
T Boas, I McAllister, R Gibson, R Kluver, DT Hill, TA Small, D Danchuk, ...
Lexington Books, 2008
952008
Surfing citizens and floating voters: Results of an online survey of visitors to political web sites during the Dutch 2002 General Elections
M Boogers, G Voerman
Information Polity 8 (1, 2), 17-27, 2003
822003
From princeps to president? Comparing local political leadership transformation
K Steyvers, T Bergström, H Bäck, M Boogers, JM Ruano De La Fuente, ...
Local Government Studies 34 (2), 131-146, 2008
672008
Lokale politiek in Nederland: de logica en dynamiek van plaatselijke politiek
M Boogers
65*2007
Soft governance, hard consequences: The ambiguous status of unofficial guidelines
T Brandsen, M Boogers, P Tops
Public Administration Review 66 (4), 546-553, 2006
652006
Independent local political parties in the Netherlands
M Boogers, G Voerman
Local Government Studies 36 (1), 75-90, 2010
602010
Political websites during the 1998 parliamentary elections in the Netherlands
PW Tops, G Voerman
Democratic governance and new technology, 103-115, 2003
472003
Enquête bezoekers Stemwijzer
M Boogers
Universiteit van Tilburg, 2006
332006
Local political parties in the Netherlands: anomaly or prototype?
M Boogers
Farewell to the Party Model?, 149-167, 2008
322008
Tensions between local governance and local democracy
J Franzke, M Boogers, JM Ruano, L Schaap
232007
Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
MJGJA Boogers, JJC van Ostaaijen
Tilburg University, 2010
212010
Reinventing territory in Dutch local government: Experiences with the development and implementation of GIS in the Amsterdam region
M Lips, M Boogers, R Weterings
Information Polity 6 (4), 171-183, 2000
202000
Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert
M Boogers
Universiteit Twente, 2013
192013
Decentralisatie als opgave
M Boogers, L Schaap, ED Van den Munckhof
Bestuurswetenschappen 63 (1), 29-49, 2009
182009
Legitimiteitsmonitor democratisch bestuur: naar een metamonitor van de legitimiteit van het democratisch bestuur in Nederland
F Hendriks, JJC van Ostaaijen, MJGJA Boogers
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011
162011
Chapter Ten The Netherlands: Digital Campaigning in the 2002 and 2003 Parliamentary Elections
G Voerman, M Boogers
Making a difference: A comparative view of the role of the Internet in …, 2008
162008
Lokale politieke groeperingen: belangenbehartiging, protest en lokalisme
MJGJA Boogers, G Voerman
TSPB/DNPP, 2006
162006
De vallende wethouder
H Aardema, AFA Korsten, K Riezebos, M Dam
Ministerie van BZK, 2011
152011
Decentralisatie als opgave: Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid (1993-2008)
M Boogers, L Schaap, N Karsten, ED van den Munckhof
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008
152008
Intermunicipal Cooperation in the Netherlands: The Costs and the Effectiveness of Polycentric Regional Governance
PJ Klok, B Denters, M Boogers, M Sanders
Public administration review 78 (4), 527-536, 2018
142018
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20