Adrienne de Moor - van Vugt
Adrienne de Moor - van Vugt
Professor of adminstrative law, University of Amsterdam
Verified email at uva.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The neglected consumer: the case of the smart meter rollout in the Netherlands
R Hoenkamp, GB Huitema, AJC de Moor-van Vugt
Renewable Energy Law and Policy Review, 269-282, 2011
762011
The case of the Netherlands
V Bekkers, AJC De Moor-Van Vugt, JM Bonnes, P Schoneveld, ...
National Administrative Procedures for the Preparation and Implementation of …, 1995
181995
Administrative sanctions in EU law
A de Moor-Van Vugt
REALaw, Review of European Administrative Law 5, 5, 2012
132012
Succes-en faalfactoren bij de uitvoering van EG-beleid
V Bekkers, J Bonnes, A de Moor van Vugt, P Schoneveld, W Voermans
Bestuurskunde 2, 192-200, 1993
121993
Toezicht achter matglas: over de betekenis van transparantie voor het toezicht op de naleving van regelgeving
AJC de Moor-van Vugt
Boom Juridische Uitgevers, 2001
82001
Maten en gewichten, het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief.
AJC de Moor-Van Vugt
81997
Administrative enforcement
AJC De Moor-van Vugt, R Widdershoven
GroningenEuropean Law Publishing, 2015
72015
Handhaving en toezicht in een Europese context
A De Moor-van Vugt
AmsterdamUniversiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken, 2011
72011
Rapport VAR-Commissie Rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslechting
JEM Polak, A Moor-Van Vugt, RJN Schlössels, N Verheij, ...
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004
62004
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten: een rechtsvergelijkend onderzoek
AJC Moor-van Vugt
WEJ Tjeenk Willink, 1987
61987
Europees bestuursrecht
AJC de Moor-Van Vugt, EM Vermeulen
WEJ Tjeenk Willink, 1998
41998
Law and standards Safeguarding societal interests in smart grids
RA Hoenkamp, AJC de Moor-van Vugt, GB Huitema
BRIDGING DISTANCES IN TECHNOLOGY AND REGULATION 103, 2013
32013
Netwerken en de europeanisering van het toezicht
AJC De Moor-Van Vugt
Sociaal-economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht …, 2011
32011
Hoe verder met de Wet BIBOB?
AP Klap, AJC de Moor-van Vugt
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2009, 2009
32009
Administrative law
AJC De Moor-Van Vugt, BWN De Waard
Introduction to Dutch Law, 343-368, 2006
32006
Terugvordering van Staatssteun
BWN de Waard, AJC de Moor-Van Vugt, AAL Beers, JCA De Poorter, ...
Schoordijk Instituut, 2005
32005
Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
W Voermans, P Eijlander, R Gestel, I Leeuw, A Moor-van Vught, ...
Katholieke Universiteit Brabant-Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken, 2000
32000
Les changements récents dans le droit administratif néerlandais
AJC de Moor-van Vugt, BWN DE WAARD
Coll.:«Logiques Juridiques», 221-246, 1995
31995
Van drie naar (een) heid
AJC de Moor-van Vugt
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 15 (4), 2013
22013
Administrative Sanctions in EU Law
AM Vugt
Review of European Administrative Law 5 (1), 5-48, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20