Adrienne de Moor - van Vugt
Adrienne de Moor - van Vugt
Professor of adminstrative law, University of Amsterdam
Geverifieerd e-mailadres voor uva.nl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The neglected consumer: the case of the smart meter rollout in the Netherlands
R Hoenkamp, GB Huitema, AJC de Moor-van Vugt
Renewable Energy Law and Policy Review, 269-282, 2011
652011
The case of the Netherlands
V Bekkers, AJC De Moor-Van Vugt, JM Bonnes, P Schoneveld, ...
National Administrative Procedures for the Preparation and Implementation of …, 1995
171995
Succes-en faalfactoren bij de uitvoering van EG-beleid
V Bekkers, J Bonnes, A de Moor van Vugt, P Schoneveld, W Voermans
Bestuurskunde 2, 192-200, 1993
121993
Handhaving en toezicht in een Europese context
A De Moor-van Vugt
AmsterdamUniversiteit van Amsterdam, Centrum voor …, 2011
82011
Toezicht achter matglas: over de betekenis van transparantie voor het toezicht op de naleving van regelgeving
AJC de Moor-van Vugt
Boom Juridische uitgevers, 2001
82001
Maten en gewichten, het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief.
AJC De Moor-Van Vugt
81997
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten: een rechtsvergelijkend onderzoek
AJC Moor-van Vugt
WEJ Tjeenk Willink, 1987
71987
Administrative enforcement
AJC De Moor-van Vugt, R Widdershoven
GroningenEuropean Law Publishing, 2015
62015
Administrative sanctions in EU law
A de Moor-Van Vugt
REALaw, Review of European Administrative Law 5, 5, 2012
62012
Rapport VAR-Commissie Rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslechting
JEM Polak, A Moor-Van Vugt, RJN Schlössels, N Verheij, ...
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004
52004
Hoe verder met de Wet BIBOB?
AP Klap, AJC de Moor-van Vugt
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2009, 2009
32009
Terugvordering van Staatssteun
BWN de Waard, AJC de Moor-Van Vugt, AAL Beers, JCA De Poorter, ...
Schoordijk Instituut, 2005
32005
Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering en handhaving binnen Nederland
WJM Voermans
Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit …, 2000
32000
Europees bestuursrecht
AJC de Moor-Van Vugt, EM Vermeulen
WEJ Tjeenk Willink, 1998
31998
Administrative sanctions in EU law
A De Moor-Van Vugt
Administrative sanctions in the European Union, 607-639, 2013
22013
Van drie naar (een) heid
AJC de Moor-van Vugt
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 15 (4), 2013
22013
Law and standards Safeguarding societal interests in smart grids
RA Hoenkamp, AJC de Moor-van Vugt, GB Huitema
BRIDGING DISTANCES IN TECHNOLOGY AND REGULATION, 103, 2013
22013
Netwerken en de europeanisering van het toezicht
AJC de Moor-van Vugt
Sociaal-economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht …, 2011
22011
Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk
AJC de Moor-van Vugt
Den HaagBoom Juridische uitgevers, 2010
22010
EC Law and Decision-Making Procedures in the Netherlands
AJC de Moor-van Vugt
Duncker & Humblot, 2004
22004
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20