Follow
Vida Česnuitytė
Title
Cited by
Cited by
Year
Europos Sąjungos socialinė politika
L Dromantienė, V Česnuitytė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011
402011
Šeimos samprata: Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris
V Česnuitytė
Socialinis darbas 11 (2), 257-270, 2012
282012
Families and personal networks: An international comparative perspective
K Wall, ED Widmer, JA Gauthier, V Česnuitytė, R Gouveia
Springer, 2018
232018
Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija
L Okunevičiūtė Neverauskienė, V Česnuitytė
Technika, 2009
232009
Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į Lietuvos darbo rinką problemos
B Gruževskis, L Okunevičiūtė-Neverauskienė, V Česnuitytė
Social Inquiry into Well-Being 6 (2), 87-94, 2007
232007
Lietuvos šeima: socialinių saitų perspektyva: monografija
V Česnuitytė, V Kanopienė, S Mikulionienė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014, 2014
162014
Lietuvos šeima Europos kontekste
V Kanopienė, S Mikulionienė, V Česnuitytė
142015
Problems in implementing children's rights for children without parental care and children at risk of loosing parental care in Lithuania
V Česnuitytė, L Okunevičiūtė-Neverauskienė
Socialinis darbas 8 (2), 35-43, 2009
112009
Magistrantų integracijos į darbo rinką monitoringo sistemos sukūrimas
V Rosinaitė, D Bernotas, S Biveinytė, I Blažienė, V Česnuitytė, V Gražulis, ...
Tyrimo ataskaita. Vilnius: Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2007
112007
Sisteminis koncerno „Achemos grupė “, kaip gamybinio vieneto, darbo jėgos atitikimo rinkos poreikiams tyrimas
A Šileika, B Gruževskis, A Kabaila, A Pocius, R Zabarauskaitė, ...
Tyrimo ataskaita [Systematic research on labour force adequacy to labour …, 2005
102005
The Palgrave handbook of family sociology in Europe
AM Castrén, V Česnuitytė, I Crespi, JA Gauthier, R Gouveia, C Martin, ...
Palgrave Macmillan, 2021
92021
Defence Expenditure–Government Debt Nexus in the Context of Sustainability in Selected Small European Union Countries
G Dudzevičiūtė, V Česnuitytė, D Prakapienė
Sustainability 13 (12), 6669, 2021
82021
Family Continuity and Change: Contemporary European Perspectives
V Česnuitytė, D Lück, ED Widmer
Springer, 2017
82017
Matrimonialinės elgsenos strategijos šiandieninėje Lietuvoje: atspindys žiniasklaidoje
V Česnuitytė
Socialinis darbas 7 (2), 35-43, 2008
72008
The sharing economy in Europe: From idea to reality
C Miguel, G Avram, A Klimczuk, B Simonovits, B Balázs, V Česnuitytė
The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions, 3-18, 2022
62022
The sharing economy in Europe: Developments, practices, and contradictions
V Česnuitytė, A Klimczuk, C Miguel, G Avram
Springer Nature, 2022
62022
Subjective definition of the family in Lithuania: evidence based on qualitative interviews
V Česnuitytė
Socialinis darbas 12 (2), 240-252, 2013
62013
Socialinio statuso įtaka pirmosios šeimos kūrimui Lietuvoje
V Česnuitytė
Filosofija. Sociologija, 46-51, 2004
62004
Living Conditions in the Baltic Countries Compared: The NORBALT Living Conditions Project
A Aasland, V Česnuitytė
FAFO Institute of Applied Social Science, 1997
61997
Mapping the plurality of personal configurations
G Aeby, ED Widmer, V Česnuitytė, R Gouveia
Families and personal networks: An international comparative perspective …, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20