Забужанська Інна Дем'янівна,Inna Zabuzhanska
Забужанська Інна Дем'янівна,Inna Zabuzhanska
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Conflict, confrontation, and war reflected in mass media: Semantic wars, their victors and victims
N Panasenko, Ľ Greguš, I Zabuzhanska
Lege Artis 3 (2), 132-163, 2018
72018
American postmodern poetic texts: In search of rhythmicity
I Zabuzhanska
Lege artis 2 (2), 444-481, 2017
42017
Темпові флуктуації як засіб виділення семантично-суттєвих мовленнєвих фрагментів
ІД Забужанська
Science and Education a New Dimension., 77—79, 2016
32016
Обґрунтування класифікації англомовних віршованих текстів постмодернізму
ІД Забужанська
Одеський лінгвістичний вісник 1 (6), 22-24, 2015
32015
Лінгвокогнітивне підгрунтя дослідження ритмічної організації віршованих текстів постмодернізму
ОР Валігура, ІД Забужанська
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені…, 2015
32015
РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (експериментально-фонетичне дослідження)
ІД Забужанська
Київський національний лінгвістичний університет, 2016
22016
Функціональний аспект ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії)
ІД Забужанська
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2015
22015
Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект
ІД Забужанська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі…, 2014
22014
The Problem of Definition of Poetic Speech in the Framework of Modern Linguistic Research
ID Zabuzhanska
The Second International Conference on European Conference on Languages…, 2014
22014
Характеристика англійських та українських фразеологізмів за колірним компонентом
ІД Забужанська
Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому…, 2012
22012
Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів 2 курсу денної форми навчання (Частина 2)
ТВ Глазунова, ТА Довгалюк, АП Лісниченко, ОО Змієвська, ...
Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020
12020
Акустичний аналіз тривалості ритмічних одиниць сучасного поетичного мовлення
ІД Забужанська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі…, 2016
12016
Перцептивний аналіз просодичних характеристик сучасного поетичного мовлення (на матеріалі американських віршованих текстів)
ІД Забужанська
Одеський лінгвістичний вісник, 44-47, 2016
12016
Системний характер поетичного ритму
ІД Забужанська
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені…, 2015
12015
Лінгвокогнітивна природа поетичного ритму
ІД Забужанська, ИД Забужанская
Запоріжжя: ЗНУ, 2014
12014
ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ (Polyvectorial research of the speech rhythm)
І Забужанська
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2014
12014
Базові орієнтири дослідження ритмо-інтонаційного комплексу поетичного мовлення в лінгвокогнітивній парадигмі
І Забужанська
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2014
12014
Мелодика як інтонаційний маркер категорії інтертекстуальності (на матеріалі озвучених американських постмодерністських поетичних текстів))
ІД Забужанська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2020
2020
Комунікативна природа імпліцитної негативної оцінки
М КАМІНСЬКА, І ЗАБУЖАНСЬКА
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (29), 47-52, 2020
2020
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РИТМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)
ІД Забужанська
ББК Ш 143 Ш 143.21, 76, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20