Follow
Dr Dominika Czerniawska
Dr Dominika Czerniawska
Verified email at liacs.leidenuniv.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluating Digital Competence & Mitigating Digital Exclusion: Insights and Proposals from 2014-2020 Programs. [published in Polish]
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministry of Regional Development, Warsaw, 2012
49*2012
From Alienation to Adaptation: The Digital Journey of Poles Aged 50+ and Their Relationship with the Internet [published in Polish]
D Batorski, JM Zając, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, ARFP, Warszawa, 2010
41*2010
Gender inequalities in research funding: Unequal network configurations, or unequal network returns?
E Bellotti, D Czerniawska, MG Everett, L Guadalupi
Social Networks 70, 138-151, 2022
122022
Implementation and Promotion of Open Access to Scientific and Educational Content: Global Practices vs. Polish Specifics - Anticipated Costs, Tools, Pros and Cons. [published …
M Niezgódka, D Czerniawska, J Szprot, K Leszczyński, W Fenrich, ...
Ministry of Science and Higher Education, 2011
12*2011
Assessment and Recommendations on Society's Digital Competencies and Countering Digital Exclusion: A Contextual Review of Support Programming from 2014-2020. [published in Polish]
D Batorski, A Płoszaj, W Współpraca, J Jasiewicz, D Czerniawska, ...
Ministry of Regional Development, Warsaw, 2012
11*2012
Assessment of Institutional and Geographical Mobility of Doctorate Holders in Poland. [published in Polish]
D Batorski, M Bojanowski, D Czerniawska, M Ostaszewski
University of Warsaw; National Information Processing Institute, 2009
10*2009
Studying the Role of Diversity in Open Collaboration Network: Experiments on Wikipedia
K Baraniak, M Sydow, J Szejda, D Czerniawska
NetSci-X 2016: Advances in Network Science, 97-110, 2016
82016
Digital Exclusion: Structural Determinants of Internet Usage in Poland and the Mazovian Voivodeship. [published in Polish]
D Czerniawska
MGG Conferences, 2012
7*2012
Between collectivism and individualism–analysis of changes in value systems of students in the period of 15 years
D Czerniawska, M Czerniawska, J Szydło
Psychology Research and Behavior Management, 2015-2033, 2021
62021
Reaching for unique resources: Structural holes and specialization in scientific collaboration networks
M Bojanowski, D Czerniawska
Journal of Social Structure 21 (1), 1-34, 2020
52020
Board homophily, board diversity and network centrality
M Zdziarski, D Czerniawska
Problemy Zarządzania, 117-133, 2016
42016
Does a" Renaissance Man" Create Good Wikipedia Articles?.
J Szejda, M Sydow, D Czerniawska
KDIR, 425-430, 2014
42014
Academic Collaboration via Resource Contributions: An Egocentric Dataset
M Bojanowski, D Czerniawska, W Fenrich
Connections 39 (1), 1-6, 2020
32020
Od profesjonalistów do ekspertów: przemiany zawodów specjalistycznych
N Cabaj, B Charycka, D Czerniawska, M Sawicka
Studia Socjologiczne, 2015
32015
Actors, relations, and networks: Scholarly collaboration beyond bibliometric measures
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Polish Sociological Review, 167-185, 2018
22018
Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+
D Czerniawska
Kultura Popularna 41 (03), 32-45, 2014
22014
Internet wzbogacił moje życie
D Czerniawska, W Fenrich, M Olcoń-Kubicka
Wpływ internetu na życie codzienne osób 50, 2011
22011
Aktorzy, relacje i sieci–o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1 (53-54), 107-133, 2020
2020
Dbałość o widoczność w Internecie jako wartość niematerialna wśród przedsiębiorstw województwa mazowieckiego–uwarunkowania
M Pacuska, D Czerniawska, D Batorski, M Błażewicz
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
2015
Otwarta Nauka w Polsce: paradygmaty, obawy, perspektywy
D Czerniawska, M Niezgódka
Materiały Konferencyjne EBIB, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20