Volgen
Eric Hoekstra
Eric Hoekstra
Researcher, Frisian Academy, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Geverifieerd e-mailadres voor fryske-akademy.nl - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Licensing conditions on phrase structure
E Hoekstra
Grodil, 1991
1171991
Dialectal variation inside CP as parametric variation
E Hoekstra
Dialektsyntax, 161-179, 1993
881993
De structuur van CP: Functionele projecties voor topics en vraagwoorden in het Nederlands
E Hoekstra, JW Zwart
Spektator 23 (3), 191-212, 1994
721994
Parasitic participles
M Den Dikken, E Hoekstra
Walter de Gruyter, Berlin/New York 35 (6), 1057-1090, 1997
641997
Everything you always wanted to know about complementizer agreement
E Hoekstra, C Smits
Proceedings of the Western Conference on Linguistics, 1999
441999
A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary
E Bosma, E Blom, E Hoekstra, A Versloot
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 22 (4), 371-385, 2019
422019
Frisian
E Hoekstra, PM Tiersma, E König, J van der Auwera
Impact: Studies in language and society, 193, 1994
361994
Weer functionele projecties
CJW Zwart, E Hoekstra
Nederlandse Taalkunde 2, 121-132, 1997
351997
On the parametrisation of functional projections in CP
E Hoekstra
North East Linguistics Society 23 (1), 14, 1993
351993
The minimal and short-lived effects of minority language exposure on the executive functions of Frisian-Dutch bilingual children
E Bosma, E Hoekstra, A Versloot, E Blom
Frontiers in Psychology 8, 1453, 2017
322017
On D-pronouns and the movement of topic features
E Hoekstra
Walter de Gruyter, Berlin/New York 33 (1-2), 59-74, 1999
281999
Vervoegde voegwoorden in de Nederlandse dialecten: een aantal generalisaties
E Hoekstra, C Smits
Vervoegde voegwoorden, 6-30, 1997
271997
Over de implicaties van enkele morfo-syntactische eigenaardigheden in West-Friese dialecten
E Hoekstra
Taal en tongval 45, 135-154, 1993
211993
Het Quotatieve Van: Vorm, functie en sociolinguïstische variatie
A Fooien, I Van Alphen, E Hoekstra, H Lammers, H Mazeland, E Pascual
Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76 (1), 137-149, 2006
202006
Vervoegde voegwoorden
E Hoekstra, C Smit
Cahiers van het PJ Meertens-instituut 9, 1997
191997
Analysing linear asymmetries in the verb clusters of Dutch and Frisian and their dialects
E Hoekstra
Rightward Movement. Linguistics today. John Benjamins Publishing, 153-170, 1997
181997
X-bar theory and licensing mechanisms
E Hoekstra
Walter de Gruyter, Berlin/New York 8 (1), 47-74, 1991
181991
Frisian relics in the Dutch dialects
E Hoekstra
Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Niemeyer, Tübingen …, 2001
172001
Iets over eerste leden van samenstellingen
E Hoekstra
Leuvense bijdragen 84, 491-504, 1996
171996
No cause for a Small Clause?(Non-) arguments for the structure of resultatives
M Den Dikken, E Hoekstra
GAGL: Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 89-105, 1994
171994
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20