Volgen
Kjell Noordzij
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Dutch COVID-19 lockdown measures increased trust in government and trust in science: A difference-in-differences analysis
JO Groeniger, K Noordzij, J Van Der Waal, W De Koster
Social Science & Medicine 275, 113819, 2021
612021
The educational gradient in trust in politicians in the Netherlands: A status-based cultural conflict
K Noordzij, J Van der Waal, W De Koster
The Sociological Quarterly 60 (3), 439-456, 2019
182019
“They don’t know what it’s like to be at the bottom”: Exploring the role of perceived cultural distance in less‐educated citizens’ discontent with politicians
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
The British Journal of Sociology 72 (3), 566-579, 2021
172021
A revolt of the deplored? The role of perceived cultural distance in the educational gradient in anti‐establishment politics
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
The British Journal of Sociology 72 (5), 1448-1463, 2021
112021
The micro–macro interactive approach to political trust: Quality of representation and substantive representation across Europe
K Noordzij, W De Koster, J Van der Waal
European Journal of Political Research 60 (4), 954-974, 2021
102021
Gevoelens van zeggenschap in de politiek onder praktisch geschoolden
K Noordzij, K Manevska, W de Koster, J van der Waal
2022
Van pacificatie naar polarisatie: Sociaal-culturele scheidslijnen en politiek in naoorlogs Nederland
W de Koster, R Kemmers, K Noordzij, J van der Waal
Raadselen van de maatschappij, 111-125, 2022
2022
Gevoelens van culturele afstand als verklaring voor de opleidingskloof in anti-establishment-opvattingen en-gedrag
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Stuk Rood Vlees, 2021
2021
Winning trust of'the people': How do substantive representation, populist rhetoric, and perceived cultural distance to politicians shape the educational gradient in political …
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Dag van de Sociologie, 2021
2021
The education gap in anti-establishment political attitudes and behavior: Scrutinizing the role of perceived cultural distance in the Netherlands
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
79th Annual Midwest Political Science Association Conference, 2021
2021
Niet de coronacrisis maar de coronamaatregelen leidden tot meer vertrouwen in de regering
K Noordzij, J Oude Groeniger, W Koster, J Waal
Stuk Rood Vlees, 2021
2021
Politiek vertrouwen wordt bepaald door zowel de kwaliteit als het ideologische profiel van het openbaar bestuur
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Stuk Rood Vlees, 2021
2021
They don’t know what it’s like for us: why citizens with lower levels of education feel political discontent
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog, 2021
2021
Lageropgeleiden wantrouwen politici die ver afstaan van hun leefwereld
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Sociale Vraagstukken, 2021
2021
'Vroeger zaten d’r ook echt arbeiders in de Kamer, nu niet één'
K Noordzij, W De Koster, J Van der Waal
S&D 78 (4), 5-10, 2021
2021
Politiek onbehagen onder lager opgeleiden
K Noordzij, V Visser, W de Koster, J van der Waal
Sociologie Magazine 28 (3), 16-18, 2020
2020
“That’s how he strikes me, as if he really feels superior”: Exploring the role of perceived cultural distance in the distrust of politicians among the less educated
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Cultural Sociology Lowlands, 2019
2019
Does Cultural Liberalism in Politics Shape the Education Gap in Political Trust?
K Noordzij, J van der Waal, W de Koster
ECPR General Conference, 2019
2019
Perceived cultural distance among politically distrusting less-educated citizens
K Noordzij, W de Koster, J van der Waal
Dag van de Sociologie, 2019
2019
Lageropgeleiden die politici wantrouwen: Verzet tegen culturele superioriteit?
K Noordzij, J van der Waal, W de Koster
Sociale Vraagstukken, 2019
2019
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20