Gert Paulsson
Gert Paulsson
Unknown affiliation
Verified email at fek.lu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
On the adoption of accrual accounting in the public sector: a self-evident and problematic reform
I Lapsley, R Mussari, G Paulsson
Routledge 18 (4), 719-723, 2009
2792009
Accrual accounting in the public sector: experiences from the central government in Sweden
G Paulsson
Financial Accountability & Management 22 (1), 47-62, 2006
2342006
The role of management accountants in new public management
G Paulsson
Financial Accountability & Management 28 (4), 378-394, 2012
362012
Accounting systems in transition: a case study in the Swedish health care organization
G Paulsson
Institute of Economic Research [Institutet för ekonomisk forskning], Univ., 1993
131993
Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan
F Andersson, T Bergström, L Bringselius, M Dackehag, T Karlsson, ...
Santérus förlag, 2012
112012
Organisatoriska vägval: En studie av Försäkringskassans förändringsarbete
F Andersson, T Bergström, L Bringselius, M Dackehag, TS Karlsson, ...
Nordiska Organisasjonsstudier 13 (4), 53-76, 2011
102011
Accrual accounting and cash budgeting-the prospects for running a dual system
G Paulsson
Sweden: Department of Business Administration, School of Economics and …, 2007
92007
Vårdval Halland-Utvärderingsrapport 2008
G Paulsson
Ekonomihögskolan, Lund, 2009
82009
Valfrihet och konkurrens i primärvården
A Anell, G Paulsson
SNS Förlag, 2010
72010
No revolution in sight: The evolving roles of the central budget agency in Sweden
G Paulsson
Edward Elgar Publishing, 2003
62003
Process orientation and management control in health care organizations
G Paulsson
Modernizing the Public Sector, 83-95, 2016
42016
Vidareutveckling av det finanspolitiska regelverket
P Molander, G Paulsson
Finanspolitiska rådet, 2008
22008
Ekonomistyrning med hjälp av DRG: en metod för förbättrad produktivitet och effektivitet?
G Paulsson
Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi (IHE), 1990
21990
What do we really know about the use of accounting information in the public sector
L Gårseth-Nesbakk, G Paulsson, L Garseth
Working Paper, 2012
12012
På spaning efter kommunal utvecklingsförmåga: lärdomar från världens bäst styrda kommun
O Mattisson, H Knutsson, U Ramberg, G Paulsson, T Tagesson
KEFU-Skåne skriftserie 2003 (2), 2003
12003
The use of accounting measures for performance evaluation
G Paulsson
Research Working Paper Series 1995 (6), 1995
11995
Football cities
D Agostino, I Lapsley, G Paulsson, A Thomasson
IRSPM Annual Conference 2018, 1-32, 2018
2018
Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik
J Hultén, A Paulsson, B Holmberg, C Scholtén, E Ronnle, F Pettersson, ...
K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, 2017
2017
Från politiska beslut till handläggning av ärenden
G Paulsson
Santérus förlag, 2012
2012
Reformer i hälso-och sjukvårdens organisation och styrning
A Anell, G Paulsson
Lund Institute of Economic Research, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20