Krystyna Slany
TytułCytowane przezRok
Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie
K Slany
Wydawnictwo NOMOS, 2002
4802002
Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 1939-1989
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1995
55*1995
Migracje kobiet
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
52*2008
Orientacje emigracyjne Polaków
K Slany
Wydawnictwo Kwadrat, Kraków, 1997
50*1997
Women in new migrations: Current debates in European societies
K Slany, M Kontos, M Liapi
Cracow: Jagiellonian University Press, 2010
37*2010
Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation
K Slany, A Małek
International migration: A multidimensional analysis, 115-54, 2005
29*2005
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
222014
Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r.–wybrane aspekty
K Slany
Niepełnosprawność–zagadnienia, problemy, rozwiązania, 44-62, 2014
212014
Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne
K Slany, M Ślusarczyk, Ł Krzyżowski
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014
20*2014
Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne
K Slany, M Ślusarczyk
Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha und Joanna Kulpińska (Hg …, 2013
202013
Homoseksualizm: perspektywa interdyscyplinarna
K Slany, B Kowalska, M Śmietana
Nomos Verlagsgesellschaft, 2005
20*2005
Emigracja z Polski w latach osiemdziesiątych do głównych krajów emigracji zamorskiej i kontynentalnej. Aspekty demograficzno-społeczne
K Slany
Przegląd Polonijny 4, 1991
19*1991
Co to znaczy być migrantką? w: K. Slany (red)
K Slany
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, 2008
18*2008
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
172014
Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie
K Slany, I Szczepaniak-Wiecha
Małżeństwo i rodzina 1, 23-28, 2003
17*2003
Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie
K Slany
Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
17*2003
Migracje,(w:) Encyklopedia socjologii, T. 2
H Kubiak, K Slany
Warszawa, 1999
17*1999
Związki konsensualne–nowa forma małżeństw
K Slany
Problemy Rodziny 3, 28-32, 1990
161990
Gender roles and practices in Polish migration families in Norway through the eyes of children
K Slany, S Strzemecka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 41 (3 (157)), 2015
142015
Gender w społeczeństwie polskim
K Slany, J Struzik, K Wojnicka
Kraków: Nomos, 2011
142011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20