Krystyna Slany
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie
K Slany
Wydawnictwo NOMOS, 2002
5402002
Migracje kobiet
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
57*2008
Migration and mobility in an enlarged Europe: a gender perspective
K Slany, C Finotelli, L Banfi, A Akalin, D Kalwa, S Hess, D Karjanen, ...
Verlag Barbara Budrich, 2008
552008
Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 1939-1989
K Slany
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1995
52*1995
Orientacje emigracyjne Polaków
K Slany
Wydawnictwo Kwadrat, Kraków, 1997
51*1997
Women in new migrations: current debates in European societies
K Slany, M Kontos, M Liapi
Cracow: Jagiellonian University Press, 2010
43*2010
Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne
K Slany, M Ślusarczyk
Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha und Joanna Kulpińska (Hg …, 2013
342013
Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation
K Slany, A Małek
International migration: A multidimensional analysis, 115-54, 2005
32*2005
The Impact of migration on Poland: EU mobility and social change
A White, I Grabowska, P Kaczmarczyk, K Slany
UCL Press, 2018
262018
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
262014
Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne
K Slany, M Ślusarczyk, Ł Krzyżowski
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014
23*2014
Co to znaczy być migrantką? w: K. Slany (red)
K Slany
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, 2008
22*2008
Homoseksualizm: perspektywa interdyscyplinarna
K Slany, B Kowalska, M Śmietana
Nomos Verlagsgesellschaft, 2005
22*2005
Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r.–wybrane aspekty
K Slany
Niepełnosprawność–zagadnienia, problemy, rozwiązania 2 (11), 44-62, 2014
212014
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
212014
Gender w społeczeństwie polskim
K Slany, J Struzik, K Wojnicka
Kraków: Nomos, 2011
202011
Bezdzietność, jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie.„
K Slany, I Szczepaniak-Wiecha
Małżeństwo i rodzina 1, 23-28, 2003
20*2003
Emigracja z Polski w latach osiemdziesiątych do głównych krajów emigracji zamorskiej i kontynentalnej. Aspekty demograficzno-społeczne
K Slany
Przegląd Polonijny 62 (4), 1991
20*1991
Socjo-demograficzne aspekty'syndromu opóźniania'i jego konsekwencje dla polityki społecznej,'
K Slany
Roczniki Socjologii Rodziny 17, 13-25, 2006
182006
Migracje,(w:) Encyklopedia socjologii, T. 2
H Kubiak, K Slany
Warszawa, 1999
18*1999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20