Eda Demirhan
Eda Demirhan
Geverifieerd e-mailadres voor sakarya.edu.tr
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Smartphone addiction proneness in relation to sleep and morningness–eveningness in German adolescents
C Randler, L Wolfgang, K Matt, E Demirhan, MB Horzum, Ş Beşoluk
Journal of Behavioral Addictions 5 (3), 465-473, 2016
852016
Circadian Preferences, Sleep Quality and Sleep Patterns, Personality, Academic Motivation and Academic Achievement of university students
İ Önder, Ş Beşoluk, M İskender, E Masal, E Demirhan
Learning and Individual Differences 32, 184-192, 2014
772014
Is problematic mobile phone use explained by chronotype and personality?
E Demirhan, C Randler, MB Horzum
Chronobiology international 33 (7), 821-831, 2016
412016
The Critical Thinking Dispositions of Prospective Science Teachers
E Demirhan, AN Köklükaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 1551-1555, 2014
202014
Development and validation of environmental literacy scale for adults (ELSA)
E Atabek-Yiğit, N Köklükaya, M Yavuz, E Demirhan
Journal of Baltic Science Education 13 (3), 425, 2014
162014
The change in academic achievement and critical thinking disposition scores of pre-service science teachers over time
E DEMİRHAN, Ş BEŞOLUK, İ ÖNDER
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
132011
2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
A BABUR, A KİPER, B ÇUKURBAŞI, EA ÖZER, İ TONBULOĞLU, ...
Sakarya University Journal of Education 6 (1), 123-140, 2016
102016
The role of chronotype on Facebook usage aims and attitudes towards Facebook and its features
MB Horzum, E Demirhan
Computers in Human Behavior 73, 125-131, 2017
92017
Influence of a Dissection Video Clip on Anxiety, Affect, and Self-Efficacy in Educational Dissection: A Treatment Study
C Randler, E Demirhan, P Wüst-Ackermann, IH Desch
CBE—Life Sciences Education 15 (1), ar1, 2016
92016
Gifted and non-gifted students’ diurnal preference and the relationship between personality, sleep, and sleep quality
E Demirhan, C Randler, Ş Beşoluk, MB Horzum
Biological Rhythm Research 49 (1), 103-117, 2018
72018
Bilsem’de öğrenim gören çocukların anne ve babalarının üstün yetenekli çocuk kavramına dair metaforik algıları
D Ünal, D Erdoğan, E Demirhan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (30), 266-274, 2016
72016
An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey
E DEMİRHAN, GK UYANIK, ÖC GÜNGÖREN, DGÜR ERDOĞAN
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 4 (2), 15-28, 2016
62016
Miracle or Cruelty? The Sophomore Prospective Science Teachers’ Perspective of Chicken Embryonic Development
E Demirhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 575-581, 2014
62014
Adaptation of the Morningness–Eveningness Stability Scale improved (MESSi) into Turkish
E Demirhan, İ Önder, MB Horzum, E Masal, Ş Beşoluk
Chronobiology international 36 (3), 427-438, 2019
52019
How to Raise Awareness in Society on The Importance of Gifted Students?
E Demirhan, Ş Elmalı, Ş Beşoluk
Journal of Multidisciplinary Studies in Education 1 (1), 1-6, 2018
42018
Psychometric properties of sleep quality scale and sleep variables questionnaire in Turkish student sample
İ Önder, E Masal, E Demirhan, MB Horzum, B Şenol
International Journal of Psychology and Educational Studies 3 (3), 9-21, 2016
42016
Humor Reduces Anxiety and Disgust in Anticipation of an Educational Dissection in Teacher Students.
C Randler, P Wüst-Ackermann, E Demirhan
International Journal of Environmental and Science Education 11 (4), 421-432, 2016
42016
3d model tasarlamanın fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları, problem çözme becerileri, bilimsel yaratıcılıkları ve sürece yönelik algılarına etkisinin incelenmesi
E Demirhan
Marmara Üniversitesi, 2015
42015
Brain Based Biology Teaching: Effects on Cognitive and Affective Features and Opinions of Science Teacher Trainees
E Demirhan, I Önder, Ş Beşoluk
Journal of Turkish Science Education 11 (3), 65-78, 2014
42014
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörleri ve İlişkili Günlük Hayat Problemlerini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi
E DEMİRHAN, İ ÖNDER, Ş BEŞOLUK
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 658-683, 2017
32017
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20