J van der veer
Title
Cited by
Cited by
Year
The Amsterdam housing market and the role of housing associations
J Van der Veer, D Schuiling
Journal of Housing and the Built Environment 20 (2), 167-181, 2005
372005
Metropolitan government and city-suburban cleavages: differences between old and young metropolitan areas
J Van der Veer
Urban Studies 31 (7), 1057-1079, 1994
301994
Metropolitan government in Amsterdam and Eindhoven: a tale of two cities
J Van der Veer
Environment and Planning C: Government and Policy 16 (1), 25-50, 1998
181998
16 Local integrity systems analysis and assessment
L Huberts, F Anechiarico, F Six, J van der Veer
142008
Governance in housing in Amsterdam and the role of housing associations
D Schuiling, J Van der Veer
International Housing Conference in Hong Kong, 2-4, 2004
82004
Omstreden stadsgrenzen: een eeuw besluitvorming over annexaties en regionale bestruren rond Amsterdam en Eindhoven
J van der Veer
Selbstverl., 1997
8*1997
Decentralisatie: maatwerk of uniformiteit? Het Wmo-beleid van Nederlandse gemeenten
J Van der Veer, J Schalk, R Gilsing
Beleid en Maatschappij 38 (3), 262-282, 2011
62011
De hoofdlijnen van het gemeentelijk Wmo beleid
R Gilsing, M Tuynman, JCV van der Veer, J Iedema
Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 …, 2010
62010
De gedecentraliseerde integratie van het sociale domein
D Bannink, H Bosselaar, J van der Veer, W Trommel
Beleid en Maatschappij 41 (1), 65-73, 2014
52014
Economic crisis and regime change in Dutch social housing: The case of Amsterdam
J Van der Veer, D Schuiling
RC43 Conference, 2013
52013
Weg uit het verleden: Een institutionele analyse van de gemeentelijke uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
JCV van der Veer
VU University Press, 2013
32013
The Amsterdam integrity system
B Van Delden, F van de Wouw, JCV van der Veer
Local integrity systems. World Cities fighting corruption and safeguarding …, 2008
32008
Changes in housing policy and residualisation in Amsterdam
J van der Veer
European Network for Housing Research annual conference, Tirana, 2017
22017
Quo vadis, Nederlandse Bestuurskunde?
C Poppelaars, P t Hart, M Fenger, J van der Veer, T Verhey
Bestuurskunde 24 (4), 2015
22015
Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Jongeren met een (arbeids) beperking en de rol van de gemeente.
M Van der Klein, N Noordhuizen, M Stavenuiter, JCV van der Veer, ...
Verwey-Jonker Instituut, 2015
22015
Wegnemen van verleidingen: Een onderzoek naar de doorwerking van risicoanalyses als onderdeel van het integriteitsbeeld van de gemeente Amsterdam
JCV Van der Veer
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 2006
22006
Scheefheid in de woonruimteverdeling: een nationaal beleidsprobleem in een regionale context: de gevallen Amsterdam en Eindhoven
J van der Veer, JCL Ven
Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek, 1993
21993
Spelenderwijs ‘ontschotten’. Het experiment als basis voor integraal beleid
J van der Veer
Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op de …, 2013
12013
Metropolitan Government and City-Suburban Cleavages: Differences between Old and Young Meteopolitan Areas
J VAN DER VEER
Urban Studies 31 (7), 1070, 1994
11994
Creating connections: the case of new welfare
JH Bosselaar, JCV van der Veer
Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising Society, 29-49, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20