Follow
Anna Baczko-Dombi
Anna Baczko-Dombi
Verified email at is.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Profiling the unemployed in Poland: social and political implications of algorithmic decision making
J Niklas, K Sztandar-Sztanderska, K Szymielewicz, A Baczko-Dombi, ...
Fundacja Panoptykon, Warsaw Google Scholar, 2015
472015
Wolontariat, filantropia i 1%
A Baczko, A Ogrocka
Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008
392008
Przemoc w szkole
A Giza-Poleszczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
Raport z badań, 2011
152011
Przemoc w szkole. Raport z badań. Maj 2011
A Giza-Poleszczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
Instytut Socjologii UW www. szkolabezprzemocy. pl/pliki/318-sbp2011-raport …, 2011
152011
Przemoc w szkole. Raport z badań
A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi, A Giza-Poleszczuk
Warszawa: Instytut Socjologii UW, 2011
142011
Przemoc w szkole. Raport z badań. Maj 2011
A Giza-Poleszczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
Instytut Socjologii UW www. szkolabezprzemocy. pl/pliki/318-sbp2011-raport …, 2011
14*2011
Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007
A Baczko, A Ogrocka
Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2008
14*2008
Ucieczka od matematyki. Rekonstrukcja procesu w kontekście społecznego wizerunku przedmiotu.
A Baczko-Dombi
EDUKACJA Quarterly, 2017
92017
Looking into the educational mirror: why computation is hardly being taught in the social sciences, and what to do about it
W Jager, K Abramczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi, ...
Advances in Social Simulation, 239-245, 2020
62020
Determinants of success in public opinion in Poland: factors, directions and dynamics of change
A Baczko-Dombi, I Wysmułek
Polish Sociological Review 191 (3), 277-293, 2015
62015
Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście?
A Baczko-Dombi, I Wysmułek
http://polpan.org/wp-content/uploads/2014/05/Czynniki-sukcesu.pdf, 2015
6*2015
Przemoc w szkole. Raport z badań. Maj 2011. Instytut Socjologii UW
A Giza-Poleszczuk, A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
52011
Przemoc w szkole Raport z badao, lipiec 2011
A Komendant-Brodowska, A Giza-Poleszczuk, A Baczko-Dombi
Pobrane z: grudzieŚ 29, 2016, 2011
52011
Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego wyboru
A Komendant-Brodowska, A Baczko-Dombi
Analizy IBE, Warszawa, 2015
32015
Droga do „szarej strefy”. Społeczne mechanizmy wykluczenia
A Baczko-Dombi, A Giza
Przegląd socjologiczny, 107-137, 2014
32014
Teoria racjonalnego wyboru-integracja nauk społecznych. Zastosowanie diagramu Jamesa Colemana w analizie zjawisk społecznych.
A Baczko-Dombi, A, i Komendant-Brodowska
P. Ścigaj, i B. Krauz-Mozer (red.), Podejścia badawcze i metodologiczne w …, 2013
3*2013
Główne grzechy druzgocącego raportu o stanie polskiej akademii
BD Anna, D Jan, F Wojciech, G Małgorzata, KB Agata, SK Marta, ...
32010
Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych
A Baczko-Dombi
22016
Thomas C. Schelling „Strategia konfliktu”
A Baczko-Dombi
Decyzje, 119-124, 2013
22013
Edukacja
A Baczko-Dombi, T Żółtak
Współczesne społeczeństwo polskie, 61-102, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20