Jan Muś
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Bośnia I Hercegowina. Etnopolityczne podziały I ich uwarunkowania
J Muś
Wydawnictwo KUL, 2013
142013
Representative claims and expected gains. Minority council elections and intra-ethnic competition in Serbia
CI Zuber, JJ Muś
East European Politics 29 (1), 52-68, 2013
112013
2014 Crisis in Ukraine. Perspectives, Reflections, International Reverberations
K Bachmann, M Byrska, F Ēoban, S Karagül, M Krįlikovį, J Muś, ...
ASLAN Publishing House, 2015
42015
Divide et impera principle. Minority oriented state policy in the Balkans.
J Muś, M Korzeniewska-Wiszniewska
New Balkan Politics, 2013
42013
Peripheral Position of the Balkans and its Future Relations with Russia
J Muś
Russia in the Balkans. Threat or Opportunity?, 107, 2015
22015
Customs wars in the Balkans
J Muś
New Eastern Europe 36 (2), 79-85, 2019
2019
Russia in the Balkans: Threat Or Opportunity?
J Muś
Instytut Europy Środkowo-Wchodniej, 2015
2015
Mental Maps on the Negotiating Table. Symbolic Geographies in Croatian Accession to the European Union1
O Obad
Russia in the Balkans. Threat or Opportunity?, 87, 2015
2015
Turkey Faces the Balkans: Areas of Possible Cooperation with Poland
J Mus
Polish Quarterly of International Affairs 1, 2015
2015
Uneven and Combined Development of the Ethnopolitics in the Balkans
J Muś
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 12 (Bosnia and Herzegovina and …, 2014
2014
Integracja i dezintegracja jako czynnik dynamiki stosunków międzynarodowych
J Muś
Dynamika Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, 2013
2013
Chorwacja. Źródła jedności I perspektywy współpracy w Europie Środkowej
J Muś
Rocznik Instytutut Europy Środkowo Wschodniej 1, 81-92, 2013
2013
Integracja Macedonii z Unią Europejską-przebieg, perspektywy i wyzwania
J Muś
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 9 (2), 57-79, 2011
2011
Rozpad Bośni i Hercegowiny – implikacje dla Serbii i Chorwacji
J Muś
Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, Przeszłość - Teraźniejszość …, 2011
2011
Integracja Macedonii z UE. Proces, perspektywy i wyzwania
J Muś
Rocznik Instytutut Europy Środkowo Wschodniej 2, 57-80, 2011
2011
Building a common state or deepening divisions: Bosnian constitutional ethnofederalism and its consequences
J Mus
University Press Maastricht, 2011
2011
Is an Extreme Federalism a Threat to Democracy? The Case Study ofthe Constitutional System of Bosnia and Herzegovina
J Muś
Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, 299, 2011
2011
Współpraca wielostronna w regionie. Bałkańskie doświadczenie dla Partnerstwa Wschodniego
J Muś
Biuletyn Analiz Główne wątki debaty europejskiej w 2008 r. 21, 2008
2008
Finansowe Implikacje Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
JK Jan Muś
Biuletyn Analiz Główne wątki debaty europejskiej w 2008 r. 21, 2008
2008
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–19