Dorota Merecz
Dorota Merecz
Nofer Institute of Occupational Medicine
Geverifieerd e-mailadres voor imp.lodz.pl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The validity of general health questionnaires, GHQ-12 and GHQ-28, in mental health studies of working people
Z Makowska, D Merecz, A Moscicka, W Kolasa
International journal of occupational medicine and environmental health 15 …, 2002
2542002
Violence at the workplace—A questionnaire survey of nurses
D Merecz, J Rymaszewska, A Mościcka, A Kiejna, J Jarosz-Nowak
European psychiatry 21 (7), 442-450, 2006
1672006
Aggression at the workplace-psychological consequences of abusive encounter with coworkers and clients
D Merecz, M Drabek, A Moscicka
International journal of occupational medicine and environmental health 22 …, 2009
1122009
Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28
Z Makowska, D Merecz
W: Dudek B.[red.]. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań …, 2001
742001
Maternal lifestyle during pregnancy and child psychomotor development—Polish Mother and Child Cohort study
K Polańska, P Muszyński, W Sobala, E Dziewirska, D Merecz-Kot, ...
Early human development 91 (5), 317-325, 2015
622015
Mobbing w środowisku pracy
D Merecz, A Mościcka, M Drabek
Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby …, 2005
612005
Psychological correlates of quality of life in dermatology patients: the role of mental health and self-acceptance
A Potocka, K Turczyn-Jablońska, D Merecz
Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 18 (2), 53-62, 2009
492009
Impairment of psychological functions in children environmentally exposed to lead
B Dudek, D Merecz
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 10 …, 1997
441997
Recent advances in occupational and environmental health hazards of workers exposed to gasoline compounds
CE Ekpenyong, AE Asuquo
International journal of occupational medicine and environmental health 30 …, 2017
412017
Psychological consequences of trauma in MVA perpetrators–Relationship between post-traumatic growth, PTSD symptoms and individual characteristics
D Merecz, M Waszkowska, A Wezyk
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 15 (5), 565-574, 2012
402012
Sperm DNA damage—the effect of stress and everyday life factors
M Radwan, J Jurewicz, D Merecz-Kot, W Sobala, P Radwan, M Bochenek, ...
International journal of impotence research 28 (4), 148-154, 2016
372016
Environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and child neurodevelopment
K Polanska, A Krol, D Merecz-Kot, D Ligocka, K Mikolajewska, F Mirabella, ...
International journal of environmental research and public health 14 (7), 796, 2017
362017
Relationship between person-organization fit and objective and subjective health status (person-organization fit and health)
D Merecz, A Andysz
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 25 …, 2012
362012
Job stress, occupational position and gender as factors differentiating workplace bullying experience
M Drabek, D Merecz
Medycyna pracy 64 (3), 283-296, 2013
322013
Programy prewencji stresu zawodowego–strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy
M Waszkowska, D Merecz, M Drabek
Med. Pr 60 (6), 523-529, 2009
272009
Maternal stress during pregnancy and neurodevelopmental outcomes of children during the first 2 years of life
K Polanska, A Krol, D Merecz‐Kot, J Jurewicz, T Makowiec‐Dabrowska, ...
Journal of paediatrics and child health 53 (3), 263-270, 2017
262017
Trauma treatment across Europe: where do we stand now from a perspective of seven countries
E Kazlauskas, J Javakhishvilli, M Meewisse, D Merecz-Kot, V Şar, ...
European Journal of Psychotraumatology 7 (1), 29450, 2016
252016
Burnout and demographic characteristics of workers experiencing different types of work-home interaction
D Merecz, A Andysz
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 27 …, 2014
252014
WPLYW STRESU ZAWODOWEGO NA JAKOSC NASIENIA/THE EFFECT OF STRESS ON THE SEMEN QUALITY
J Jurewicz, W Hanke, W Sobala, D Merecz, M Radwan
Medycyna pracy 61 (6), 607, 2010
222010
POCZUCIE KONTROLI W MIEJSCU PRACY A POZIOM STRESU ZAWODOWEGO I ZWIĄ ZANE Z NIM SKUTKI
B Dudek, D Merecz, Z Makowska
Medycyna Pracy 52 (6), 451-457, 2001
222001
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20