Follow
Michał Starczewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Otwarty dostęp
P Suber, R Bogacewicz, M Chojnowski, W Fenrich, J Kielan, A Leśniak, ...
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
182014
Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.
M Starczewski
Wydawnictwo DiG, 2012
132012
Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza
A Leśniak, M Morys-Twarowski, K Siewicz, M Starczewski, ...
http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13, 2014
9*2014
Po czym rozpoznać dobre repozytorium?
T Lewandowski, M Starczewski
Biblioteka i Edukacja, 2014
42014
Otwarte modele komunikacji naukowej a humanistyka cyfrowa
M Starczewski
42014
Mrzonki racjonalnej kolonizacji w duchu narodowym. Roman Dmowski i polska emigracja do Brazylii
M Starczewski
Przegląd Humanistyczny 449 (02), 63-74, 2015
32015
e-Infrastruktura: preludium cyfrowej humanistyki
M Starczewski
Czas Kultury 31 (02), 42-47, 2015
32015
Open Science in Poland 2014. A Diagnosis
J Szprot
32014
Elementy tożsamości polskich chłopów emigrujących do Brazylii przed I wojną światową w świetle listów i pamiętników
M Starczewski
Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, 2012
32012
Nauka w czasach zmiany
M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak
Res Publica Nowa 3, 41-45, 2014
22014
Otwarty dostęp czy otwarta nauka?
M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak
Narodowe Centrum Kultury, 2014
22014
Idea "Nowej Polski" w środowisku lwowskich narodowych demokratów. Racjonalna kolonizacja duchu narodowym
M Starczewski
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd, 249-256, 2010
22010
Open Science in Poland 2014. A Diagnosis
A Leśniak, M Morys-Twarowski, K Siewicz, M Starczewski, ...
Wydawnictwa ICM, 2015
12015
Historia cyfrowa. Koncepcje, metody, instytucje
M Starczewski
2023
Text and Data Mining a wolność badań naukowych w świetle prawa autorskiego
M Starczewski
2016
Kwartalnik Historyczny R. 122 nr 1 (2015), Artykuły recenzyjne i recenzje
J Morawiec, G Pac, J Strzelczyk, J Mackiewicz, J Szymański, A Marzec, ...
Kwartalnik Historyczny 122 (1), 153-212, 2015
2015
Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
W Fenrich, K Siewicz, M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak, J Szprot, ...
Wydawnictwa ICM, 2015
2015
Historia 2.0: materiały sympozjum" Panta Rhei" XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 17 września 2014 w Szczecinie
Z Osiński, M Wilkowski, A Radomski, G Gmiterek, J Brynkus, ...
E-naukowiec, 2014
2014
" Taniec furii", czyli nieudana próba reinterpretacji okoliczności wybuchu pierwszej wojny światowej
M Starczewski
Przegląd Humanistyczny 445 (04), 129-133, 2014
2014
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351
M Starczewski
Wydawnictwa UW, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20