Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2015-2019 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Nature376552
2.Science356526
3.Nature Communications273366
4.Cell269417
5.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
6.Nucleic Acids Research219475
7.Nature Genetics180266
8.Scientific Reports178226
9.PLoS ONE175237
10.Nature Biotechnology154269
11.Neuron154199
12.Nature Methods151242
13.Science Advances142213
14.Environmental Science & Technology138185
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
16.Cell Metabolism137191
17.Nature Climate Change136213
18.Molecular Cell133181
19.Science of The Total Environment131176
20.Cell Reports128165
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.