Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2013-2017 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Chemical Society reviews256366
2.Chemical Reviews239373
3.Journal of the American Chemical Society236309
4.Advanced Materials235336
5.Angewandte Chemie International Edition213295
6.ACS Nano199279
7.Energy and Environmental Science196330
8.Nano Letters194281
9.Nature Materials178314
10.Accounts of Chemical Research165236
11.Nature Nanotechnology160272
12.Journal of Materials Chemistry. A153200
13.Advanced Functional Materials146203
14.Nanoscale139181
15.ACS Applied Materials & Interfaces137172
16.Chemical communications (Cambridge, England)131167
17.Advanced Energy Materials128187
18.The Journal of Physical Chemistry Letters126185
19.Chemistry of Materials124170
20.Nature Chemistry122181
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.