Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2015-2019 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Advanced Materials273369
2.Chemical Reviews267438
3.Chemical Society reviews240368
4.Journal of the American Chemical Society236324
5.Angewandte Chemie229316
6.Energy & Environmental Science199289
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.Advanced Functional Materials172221
12.Journal of Materials Chemistry A161216
13.Nature Nanotechnology160272
14.ACS Applied Materials & Interfaces160200
15.Applied Catalysis B: Environmental153189
16.Accounts of Chemical Research149220
17.Nano Energy147192
18.ACS Catalysis146207
19.Chemistry of Materials140189
20.Chemical engineering journal134171
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.