Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2013-2017 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Advanced Materials235336
2.ACS Nano199279
3.Energy and Environmental Science196330
4.Nano Letters194281
5.IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR188302
6.Nature Materials178314
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews161216
8.Nature Nanotechnology160272
9.Nature Photonics157264
10.Journal of Materials Chemistry. A153200
11.Advanced Functional Materials146203
12.Nanoscale139181
13.ACS Applied Materials & Interfaces137172
14.Neural Information Processing Systems (NIPS)134221
15.Advanced Energy Materials128187
16.IEEE Transactions on Industrial Electronics127173
17.IEEE Transactions on Power Electronics127168
18.IEEE Communications Surveys & Tutorials126221
19.IEEE International Conference on Computer Vision124204
20.Chemistry of Materials124170
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.