Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2015-2019 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
2.Advanced Materials273369
3.International Conference on Learning Representations203359
4.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
5.Energy & Environmental Science199289
6.Neural Information Processing Systems198377
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision176295
12.Advanced Functional Materials172221
13.International Conference on Machine Learning (ICML)171309
14.Journal of Materials Chemistry A161216
15.Nature Nanotechnology160272
16.ACS Applied Materials & Interfaces160200
17.Journal of Cleaner Production154208
18.Applied Catalysis B: Environmental153189
19.Nano Energy147192
20.European Conference on Computer Vision144286
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.