Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Nature414607
2.Science391564
3.Cell288459
4.Nature Communications287389
5.Proceedings of the National Academy of Sciences245337
6.Nucleic Acids Research233512
7.Scientific Reports200262
8.PLoS ONE185246
9.Nature Genetics184273
10.Science of The Total Environment180244
11.Science Advances174250
12.Nature Biotechnology163276
13.Nature Methods161265
14.Neuron157219
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology150284
16.International Journal of Molecular Sciences150210
17.Environmental Science & Technology149202
18.Cell Metabolism148219
19.Nature Climate Change144222
20.Molecular Cell143198
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.