Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Dairy Science5971
2.Poultry Science4164
3.Animal4054
4.Journal of Animal Science3952
5.Theriogenology3747
6.Animal Feed Science and Technology3648
7.Livestock Science3445
8.Genetics Selection Evolution3351
9.Applied Animal Behaviour Science3238
10.Journal of Animal Science and Biotechnology3149
11.Asian-Australasian Journal of Animal Sciences3041
12.Animal Reproduction Science2937
13.Animal Production Science2835
14.Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition2734
15.Reproduction in Domestic Animals2533
16.Small Ruminant Research2533
17.Reproduction, Fertility and Development2431
18.Tropical Animal Health and Production2331
19.Animal Nutrition2231
20.Animal Science Journal2229
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.