Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Frontiers in Plant Science108140
2.New Phytologist102134
3.Plant Physiology85108
4.Journal of Experimental Botany84106
5.Trends in Plant Sciences81124
6.Nature Plants79122
7.The Plant Cell79103
8.The Plant Journal75101
9.Molecular Plant72116
10.Current Opinion in Plant Biology6594
11.Plant, Cell & Environment6586
12.Annual Review of Plant Biology60107
13.BMC Plant Biology5366
14.Plant Science5273
15.Plant Physiology and Biochemistry5267
16.Environmental and Experimental Botany5180
17.Annals of Botany5074
18.Plant and Cell Physiology4969
19.Scientia Horticulturae4967
20.Plant Molecular Biology4459
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.