Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Cell288459
2.Nature Reviews. Molecular Cell Biology150284
3.Molecular Cell143198
4.Cell Reports141183
5.Nature Cell Biology119164
6.Current Biology116157
7.The EMBO Journal101138
8.Oncogene99134
9.Development93139
10.Developmental Cell92133
11.Journal of Cell Biology92131
12.Cell Research90152
13.Nature Structural & Molecular Biology90131
14.Cell Death & Disease90118
15.Genes & Development87122
16.Trends in Cell Biology87122
17.Molecular Biology of the Cell83119
18.Cell Death and Differentiation81125
19.Cold Spring Harbor Perspectives in Biology77128
20.Journal of Cell Science76120
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.