Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Waste Management86109
2.Journal of Environmental Chemical Engineering6279
3.Process Safety and Environmental Protection5679
4.Rock Mechanics and Rock Engineering5572
5.Engineering Geology5470
6.International Journal of Greenhouse Gas Control5167
7.Computers and Geotechnics5060
8.Tunnelling and Underground Space Technology4759
9.Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering4461
10.Canadian Geotechnical Journal4054
11.Soil Dynamics and Earthquake Engineering3952
12.Géotechnique3852
13.International Journal of Geomechanics3749
14.Geotextiles and Geomembranes3747
15.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering3648
16.Water Science and Technology3543
17.Bulletin of Engineering Geology and the Environment3449
18.International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics3346
19.Acta Geotechnica3345
20.Cold Regions Science and Technology3337
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.