Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Waste Management104127
2.Journal of Environmental Chemical Engineering73103
3.Process Safety and Environmental Protection6487
4.Rock Mechanics and Rock Engineering6477
5.Engineering Geology6178
6.Tunnelling and Underground Space Technology5767
7.Computers and Geotechnics5467
8.International Journal of Greenhouse Gas Control5162
9.Soil Dynamics and Earthquake Engineering4758
10.Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering4658
11.International Journal of Geomechanics4558
12.Canadian Geotechnical Journal4356
13.Géotechnique4258
14.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering4167
15.Geotextiles and Geomembranes4152
16.Acta Geotechnica4052
17.Waste Management & Research4049
18.Bulletin of Engineering Geology and the Environment3950
19.Water Science and Technology3750
20.Cold Regions Science and Technology3542
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.