Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Science of The Total Environment225311
2.Environmental Science & Technology158214
3.Environmental Pollution152222
4.Bioresource Technology146190
5.Nature Climate Change144228
6.Water Research140194
7.Journal of Hazardous Materials138175
8.Chemosphere136203
9.Journal of Environmental Management127168
10.Resources, Conservation and Recycling121177
11.Environment International120168
12.Global Change Biology118165
13.Environmental Science and Pollution Research118148
14.Waste Management109151
15.Marine Pollution Bulletin106156
16.Ecotoxicology and Environmental Safety99140
17.Desalination91117
18.Journal of Environmental Chemical Engineering83116
19.Water76100
20.Environmental Chemistry Letters74114
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.