Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Environmental Science & Technology138185
2.Nature Climate Change136213
3.Science of The Total Environment131176
4.Bioresource Technology121152
5.Water Research119159
6.Journal of Hazardous Materials110141
7.Chemosphere107142
8.Global Change Biology104142
9.Environmental Pollution100145
10.Environment International94139
11.Journal of Environmental Management90120
12.Environmental Science and Pollution Research86122
13.Waste Management86109
14.Desalination85111
15.Marine Pollution Bulletin83115
16.Resources, Conservation and Recycling7699
17.Ecotoxicology and Environmental Safety75102
18.Atmospheric Environment7490
19.Environmental Modelling & Software6390
20.Journal of Environmental Chemical Engineering6279
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.