Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Trends in Ecology & Evolution84123
2.Molecular Biology and Evolution77107
3.Systematic Biology6288
4.Molecular Phylogenetics and Evolution5469
5.Ecology and Evolution5167
6.Genome Biology and Evolution5067
7.Evolution4659
8.The American Naturalist4559
9.Evolutionary Applications4255
10.BMC Evolutionary Biology4254
11.Heredity4158
12.Journal of Evolutionary Biology3547
13.Cladistics3255
14.Evolutionary Ecology2232
15.Evolutionary Biology2130
16.Journal of Molecular Evolution2130
17.Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research2127
18.Theoretical Population Biology2037
19.Journal of Mammalian Evolution2024
20.Evolution Letters1825
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.