Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Food Chemistry112140
2.Trends in Food Science & Technology88115
3.Food Hydrocolloids81100
4.Critical Reviews in Food Science and Nutrition80114
5.LWT-Food Science and Technology7182
6.Journal of Agricultural and Food Chemistry7090
7.Food Control6995
8.Food Research International6993
9.Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety63102
10.Food Quality and Preference5984
11.Journal of Food Engineering5976
12.International Journal of Food Microbiology5769
13.Journal of Food Science and Technology5575
14.Journal of the science of food and agriculture5469
15.Meat Science5374
16.Food Microbiology5370
17.Postharvest Biology and Technology5063
18.Innovative Food Science & Emerging Technologies4864
19.Journal of Food Composition and Analysis4357
20.Current Opinion in Food Science4263
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.