Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forest Ecology and Management6482
2.Forest Policy and Economics5069
3.Forests5065
4.Tree Physiology4451
5.Agroforestry Systems3547
6.International Journal of Wildland Fire3448
7.Trees3242
8.Current Forestry Reports3049
9.Annals of Forest Science3037
10.European Journal of Forest Research2941
11.Journal of Forestry Research2940
12.Canadian Journal of Forest Research2934
13.Forest Ecosystems2745
14.Dendrochronologia2734
15.Journal of Forestry2640
16.Frontiers in Forests and Global Change2636
17.Scandinavian Journal of Forest Research2538
18.New Forests2335
19.Fire Ecology2238
20.Forestry: An International Journal of Forest Research2236
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.