Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forest Ecology and Management5878
2.Forests3852
3.Tree Physiology3851
4.Forest Policy and Economics3647
5.International Journal of Wildland Fire3243
6.Canadian Journal of Forest Research3139
7.Annals of Forest Science2945
8.Forestry: An International Journal of Forest Research2737
9.Trees2734
10.European Journal of Forest Research2636
11.Agroforestry Systems2531
12.Forest Science2448
13.Scandinavian Journal of Forest Research2434
14.New Forests2337
15.Dendrochronologia2232
16.Journal of Forestry2230
17.Journal of Forestry Research1928
18.Forest Pathology1924
19.International Forestry Review1833
20.Forest Ecosystems1821
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.