Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Geochimica et Cosmochimica Acta6173
2.International Journal of Coal Geology5984
3.Chemical Geology5264
4.Ore Geology Reviews5168
5.Lithos5068
6.Journal of Geochemical Exploration4359
7.Applied Geochemistry4055
8.American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials3952
9.Organic Geochemistry3660
10.Economic Geology3548
11.Contributions to Mineralogy and Petrology3544
12.Minerals3543
13.Journal of Petrology3542
14.Mineralium Deposita3040
15.Elements: An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology2945
16.Geochemical Perspectives Letters2739
17.Acta Petrologica Sinica2335
18.Geochemistry2235
19.Mineralogical Magazine2031
20.Russian Geology and Geophysics2028
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.